Tra cứu        Nâng cấp TK      

Kết quả bài thi số 135524

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Ngọc Quỳnh Vũ
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Facebook: Không có
90 điểm
Mã đề thi 135524
Môn Toán học, Lớp 11
kết thúc thi 08/09/2017 | 19:25:06
Đề thi có 10 câu hỏi, làm trong 15 phút
Câu 1

Xét phương trình: trên đoạn:  [0; 3π]

A.

Phương trình có 6 nghiệm

B.

Phương trình có 4 nghiệm

C.

Phương trình có 5 nghiệm

D.

Phương trình có 3 nghiệm

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Xét 2 phương trình:

2sin2x - cos2x - 4sinx + 1 = 0 (1)

Sin2x - 2sinx = 0 (2)

( D1, D2  lần lượt là tập hợp nghiệm của (1) và (2) )

A.

D1 ∩ D2 = ø

B.

D1 ⊂  D2  và D1 ≠  D2

C.

(1) tương đương (2)

D.

D2 ⊂  D1  và D1 ≠  D2

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Phương trình: sin8x - cos6x = \( \sqrt{3} \) (sin6x + cos8x) có các họ nghiệm là: (k; l ∈ Z)

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Phương trình:

có nghiệm (với (k; n ∈ Z)) là.

A.

B.

C.

D.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Xét phương trình : sin2x + sinx = 2

Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau: 

A.

 thỏa mãn phương trình (1)

B.

  thỏa mãn phương trình (2

C.

Phương trình vô nghiệm (3)

D.

Cả (1), (2), (3) đều sai

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Xét phương trình: 3cos2x - 2cosx - 4 = 0 trên đoạn [0, 3π] trên đoạn.

A.

Phương trình có 3 nghiệm

B.

Phương trình có 4 nghiệm

C.

Phương trình vô nghiệm

D.

Phương trình có 2 nghiệm

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Cho phương trình: \( \sqrt{3}\). cosx + sinx = \( \sqrt{2}\) xét trên đoạn [0, π]

Lựa chọn phương án đúng.

A.

Phương trình có nghiệm 

B.

Phương trình có nghiệm :

C.

Phương trình có nghiệm :

D.

Kết quả khác.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Xét phương trình:

A.

Phương trình có nghiệm duy nhất

B.

 Phương trình có 2 nghiệm

C.

Phương trình vô nghiệm

D.

Phương trình có vô số nghiệm

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Xét phương trình: sin2x - 5sinx + 6 = 0 trên đoạn [0; 2π]

A.

Phương trình có 3 nghiệm (2)

B.

Phương trình có 4 nghiệm (3)

C.

Phương trình có 2 nghiệm (1)

D.

Cả (1), (2), (3) đều sai

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cho phương trình: 13sin2x - 78sinx + 15 = 0

Xét trên đoạn: [0; 2π]

A.

Cả (1), (2), (3) đều sai

B.

 Phương trình có 4 nghiệm (2)

C.

Phương trình có 2 nghiệm (3)

D.

Phương trình vô nghiệm (1)

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán