Kết quả bài thi số 148236

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Phan Nhật Đăng Khoa
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Facebook: Xem thông tin
100 điểm
Mã đề thi 148236
Môn Tiếng anh, Lớp 8
kết thúc thi 09/02/2018 | 08:22:18
Đề thi có 10 câu hỏi, làm trong 15 phút
Câu 1

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lai.

A.

cure

B.

lecture

C.

picture

D.

furniture

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Water is a chemical compound that is consisted of oxygen and hydrogen.

A.

chemical compound

B.

that

C.

is consisted

D.

Water

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

We are relieved if you, have recovered from your illness.

A.

recovered

B.

from

C.

if

D.

are relieved

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

A milk bottle can be…………….thirty times.

A.

recycled

B.

filled up

C.

repeated

D.

reused

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

I'd like to cook these noodles, but it's……………. the directions on the package.

A.

difficult for reading

B.

difficult to read

C.

difficulty to reading

D.

difficulty to read

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

There are only a few students. The class...................

A.

may canceled

B.

may be canceled

C.

may be canceling

D.

may cancel

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

He is working hardly to get a good education now because he hopes to get a good job later.

A.

hardly

B.

he hopes

C.

good education

D.

a good job

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

The....................is melted until becomes a liquid.

A.

Get together

B.

mixture

C.

fixture

D.

combination

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

cheap

B.

teach

C.

moustache

D.

church

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

In the USA, millions of old car tires are………………..every year.

A.

Thrown away

B.

Throwing out

C.

Throw out

D.

Threw away

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán