Kết quả bài thi số 160275

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Hoàng Bảo Thúy
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Facebook: Xem thông tin
100 điểm
Mã đề thi 160275
Môn Sinh học, Lớp 9
kết thúc thi 11/04/2018 | 20:27:35
Đề thi có 10 câu hỏi, làm trong 15 phút
Câu 1

Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn thì tỷ lệ của thể dị hợp còn lại ở thế hệ con lai thứ hai (F2) là:

A.

12,5%

 

B.

75%

 

C.

50%

 

D.

25%

 

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Quy luật phân li có nội dung là:

A.

Khi lai hai cơ thể bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn

B.

Khi lai hai cơ thể khác nhau về một hoặc một vài tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn

C.

Khi lai hai cơ thể khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 hoa đỏ về tính trạng của bố hoặc mẹ còn F2 thì tỉ lệ là 3 trội : 1 lặn

D.

Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li và giữ nguyên bản chất như là ở cơ thể thuần chủng P

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Ở cà chua tính trạng quả đỏ( A) trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng ( a). Phép lai P: Aa x Aa thu được F1 phân li theo tỉ lệ

A.

Đồng tính quả vàng

B.

Đồng tính quả đỏ

C.

3 đỏ: 1 vàng

D.

1 đỏ: 1 vàng.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Sơ đồ nào đúng về mối quan hệ giữa gen và tính trạng?

A.

Gen à mARN à protein à tính trạng

B.

Gen à protein  à mARNà tính trạng

C.

mARN à proteinà Gen  à tính trạng

D.

protein à Gen à  mARNà tính trạng

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Kiểu gen nào dưới đây được xem là thuần chủng

A.

AAbb

B.

AABB

C.

aaBB

D.

Cả a, b và c

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Thường biến là

A.

Sự biến đổi xảy ra trên NST

B.

Sự biến đổi xảy ra trên gen của ADN

C.

Sự biến đổi xảy ra trên cấu trúc di truyền

D.

Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

F2 của lai hai cặp tính trạng tạo được 16 tổ hợp là vì:

A.

Do lai hai cặp tính trạng tương phản.

B.

Do biến dị tổ hợp nếu F2 xuất hiện nhiều kiểu hình khác P.

C.

Do sự kết hợp ngẫu nhiên qua thụ tinh của 4 loại giao tử đực với4 loại giao tử cái.

D.

Do tích các tỉ lệ tính trạng hợp thành chúng.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Bệnh di truyền ở người là bệnh do:

A.

Đột biến gen và đột biến NST

B.

Biến dị tổ hợp

C.

Thường biến

D.

Tất cả đều sai

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Phương pháp được xem là độc đáo của Menđen trong nghiên cứu di truyền là:

A.

Tự thụ phấn

B.

Phương pháp phân tích giống lai

C.

Thực hiện giao phấn

D.

Thực hiện các phép lai giống nhau

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Biến dị nào sau đây là biến di tổ hợp :

A.

Do sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lai các tính trạng của P xuất hiện các biến dị tổ hợp

B.

Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lai các tính trạng của P làm xuất hiện kiểu hình khác P. Kiểu hình này gọi là biến dị tổ hợp

C.

Kiểu hình vàng, nhăn, xanh trơn những kiểu hình này được gọi là  biến dị tổ hợp.

D.

Bên cạnh kiểu hình giống P. Còn kiểu hình khác P gọi là biến dị tổ hợp

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán