Kết quả bài thi số 161461

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Ly Phạm
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Facebook: Xem thông tin
100 điểm
Mã đề thi 161461
Môn Tiếng anh, Lớp 12
kết thúc thi 13/04/2018 | 18:09:26
Đề thi có 10 câu hỏi, làm trong 15 phút
Câu 1

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

In this pure state antimony has no important uses, but ...................... with other substances, it is an extremely useful metal.

A.

combined when physically or chemically

B.

the physical and chemical combination

C.

 it is combined physically and chemically

D.

when combined physically or chemically

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Chọn từ gạch chân cần sửa trong mỗi câu sau.

The United States lie between Canada and Mexico.

A.

and

B.

lie

C.

between

D.

The

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Chọn từ gạch chân cần sửa trong mỗi câu sau.

What difficulty we may encounter, we will certainly work it out.

A.

it out

B.

certainly

C.

What difficulty

D.

encounter

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 

They gave a great deal of thought to their work. 

A.

They thought a great deal of their work.

B.

 They thought a great deal to their work.

C.

They has thought a great deal of their work.

D.

They had thought a great deal of their work.

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:

the / children / much / receive / guidance / from / their / teachers/

A.

The children receive from their teachers much guidance.

B.

The children receive their teachers from much guidance.

C.

The children receive much guidance from their teachers.

D.

The children receive from much guidance their teachers

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 

I don't care at all whether you stay or go.

A.

Whether you stay or go is my concern.

B.

It doesn't matter much to me whether you stay or go.

C.

I won't take care of you whether you stay or go.

D.

It isn't careful of you to stay or go.

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:  

I haven't eaten this kind of food before.

A.

This is the first kind of food have eaten.

B.

 I haven't eaten this kind or food already.

C.

Even before I have not eaten this kind of food.

D.

This is the first time I’ve eaten this kind of food.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Chọn từ được nhấn vào âm tiết khác so với các từ còn lại:

A.

completely

B.

influence

C.

develop

D.

domestic

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:

A.

dominate

B.

constantly

C.

inflation

D.

subsequence

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với phần gạch chân của các từ còn lại:

A.

 conclude

B.

consist

C.

consume

D.

concept

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán