Kết quả bài thi số 178686

; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Dương Tuyến
Ngày sinh: 30/11/1999
Đề thi có 15 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 178686
Môn Địa lý, Lớp 12
kết thúc thi 11/05/2018 | 15:32:32
BÀI THI SỐ #178686
Câu 1

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung? 

A.

Đà Nẵng.              

B.

Quảng Nam.             

C.

Phú Yên.               

D.

Bình Định. 

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A.

Biên Hòa.            

B.

Thủ Dầu Một.           

C.

Vũng Tàu.

D.

Cần Thơ. 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp nào có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?  

A.

Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu. 

B.

TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu. 

C.

Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Tân An. 

D.

Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa. 

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết cảng biển nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung ? 

A.

Thuận An, Chân Mây, Kỳ Hà.                     

B.

Hải Phòng, Tiên Sa, Kỳ Hà. 

C.

Chân Mây, Kỳ Hà, Quy Nhơn.                   

D.

Quy Nhơn, Chân Mây, Thuận An.  

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc trung tâm công nghiệp Hải Phòng?  

A.

Cơ khí.                   

B.

Đóng tàu.                

C.

Dệt may. 

D.

Sản xuất ô tô .            

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện Uông Bí thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây? 

A.

Bắc Ninh.                

B.

Hải Phòng.              

C.

Hải Dương.               

D.

Quảng Ninh. 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh( thành phố) nào sau đây có GDP bình quân đầu người dưới 6 triệu đồng/người của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? 

A.

Tây Ninh.               

B.

Bình Phước.             

C.

Đồng Nai.                 

D.

Tiền Giang.  

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của các vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2005-2007. Hãy cho biết nhận xét nào sau đây chính xác?          

A.

Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giảm. 

B.

Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung có tỉ trong GDP thấp nhất. 

C.

Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng. 

D.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có tỉ trọng lớn nhất.  

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam phân theo khu vực kinh tế được xếp theo thứ tự về tỉ trọng từ cao xuống thấp là :

A.

Dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nông lâm thủy sản. 

B.

Nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ.  

C.

Công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, nông lâm thủy sản. 

D.

Dịch vụ, Nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng. 

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hãy cho biết nhận xét nào chính xác nhất ?  

A.

Cả hai vùng đều có tỉ trọng GDP ngành công nghiệp và xây dựng cao nhất. 

B.

Tỉ trong GDP nông lâm thủy sản của hai vùng thấp nhất.  

C.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tổng GDP lớn hơn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

D.

Tổng số GDP phân theo khu vực kinh tế của hai vùng bằng nhau. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá tri ̣sản xuất công nghiệp lớn nhất ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?          

A.

Bắc Ninh.

B.

Hà Nội.

C.

Hải Dương.                

D.

Hải Phòng.  

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào có ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành? 

A.

Ngoài 3 vùng kinh tế trọng điểm.                

B.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  

C.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.              

D.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển nào không nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?          

A.

Dung Quất.              

B.

Chu Lai.                 

C.

Chân Mây –Lăng Cô.

D.

Vân Đồn.  

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất? 

A.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

B.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

C.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.              

D.

Cả nước. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? 

A.

Quảng Ngãi.              

B.

Hà Nội.

C.

Ninh Bình.

D.

Thái Nguyên.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn