Kết quả bài thi số 247270

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Vũ Dakisumi
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 247270
Môn Toán học, Lớp 5
kết thúc thi 07/07/2018 | 16:09:27
BÀI THI SỐ #247270
Câu 1

Số nào trong các số sau đây chia hết cho 3: 

A.

 872

B.

203

C.

161

D.

738

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Trung bình cộng của hai số là 183. Biết một trong hai số là 98. Tìm số còn lại. Số còn lại là:

A.

281

B.

464

C.

85

D.

268

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Giữa hai số chẵn có 31 số lẻ. Hiệu giữa hai số đó là:

A.

62

B.

63

C.

64

D.

65

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Tổng hai số là 32916 và hiệu hai số là 320. Tìm số lớn.

A.

16298

B.

16618

C.

32596

D.

16778

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Tích của hai số bằng 47742. Nếu tăng số thứ nhất lên 4 lần và giảm số thứ hai đi 3 lần thì tích mới của hai số là:

A.

3979

B.

572904

C.

35807

D.

63656

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Trong một phép trừ, sau khi bớt ở số bị trừ đi 134 đơn vị và thêm vào số trừ 128 đơn vị thì hiệu của phép trừ đó là 619. Tìm hiệu ban đầu của phép trừ. Hiệu ban đầu của phép trừ là:

A.

613

B.

357

C.

625

D.

881

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Giữa hai số tự nhiên có 25 số tự nhiên khác. Hiệu giữa hai số đó là:

A.

23

B.

24

C.

25

D.

26

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Tính giá trị của biểu thức a + b : 12 với a = 312 và b = 2460. Giá trị của biểu thức là

A.

231

B.

517

C.

751

D.

321

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Khi nhân một số với 36. Một bạn đã đặt nhầm các tích thẳng cột với nhau và được kết quả là 41967. Tích đúng là:

A.

4663

B.

167868

C.

1166

D.

1165

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Giữa hai số lẻ có 28 số chẵn. Hiệu giữa hai số đó là:

A.

54

B.

55

C.

56

D.

57

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn