Kết quả bài thi số 248001

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
SC Vive
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 248001
Môn Toán học, Lớp 11
kết thúc thi 16/07/2018 | 23:25:28
BÀI THI SỐ #248001
Câu 1

Cho hai đường tròn:

(C) : x2 + y2 - 2x - 2y + 1 = 0

(C') : x2 + y2 - 4x - 2y + 4 = 0

Biết rằng:

Lựa chọn phương án đúng.

A.

\(\overrightarrow{a}\) = (1,0)

B.

\(\overrightarrow{a}\) = (1,1)

C.

\(\overrightarrow{a}\) = (0, -1)

D.

\(\overrightarrow{a}\) = (-1, 0)

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2 ; 5). Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{v}\) (1 ; 2) biến A thành điểm nào trong các điểm sau ?

A.

D(3 ; 7)

B.

C(1 ; 6)

C.

B(3 ; 1)

D.

E(4 ; 7)

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó ?

A.

Một

B.

Vô số

C.

Bốn

D.

 Không có

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (T) có phương trình:x2 + y2 - 2x - 8 = 0
Phép tịnh tiến theo vecto\(\overrightarrow{u}\) = (3; -1) biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình là:

A.

x+ y- 4x + 4y - 3 = 0

B.

x+ y- 8x + 2y + 8 = 0

C.

x+ y2 + 4x - y - 5 = 0

D.

x+ y2 + 6x - 4y + 2  = 0

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(4 ; 5). Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{v}\) (2 ; 1) ?

A.

D(4 ; 7)

B.

B(3 ; 1)

C.

C(1 ; 6)

D.

E(2 ; 4)

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (T) có phương trình: x2 + y2 -x -2y -3 = 0.Phép tịnh tiến theo phương của trục hoành về phía bên phải 4 đơn vị biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình là:

A.

x+ y2 - 9x - 2y + 17 = 0

B.

x+ y2 - 4x + 2y - 4 = 0

C.

x+ y2 + 7x -2y + 1 = 0

D.

x+ y2 + 5x - 4y - 5 = 0

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho 2 parabol (P) và (Q) có phương trình lần lượt là:
y = x2 và y = x2 - 2x + 3 . Chọn câu sai trong các câu sau:

A.

Có duy nhất 1 phép tịnh tiến biến parabol này thành parabol kia.

B.

Có vô số phép tịnh tiến biến parabol này thành parabol kia.

C.

Không thể thực hiện được một phép tịnh tiến nào biến parabol này thành parabol kia.

D.

Có đúng 2 phép tịnh tiến biến parabol này thành parabol kia.

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó ?

A.

Một

B.

Không có

C.

Vô số 

D.

Hai

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD với A(1; 4); B(-2; 1); C(7; -1). Nếu T là phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow{u}\) biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng CD thì vecto \(\overrightarrow{u}\) có tọa độ là:

A.

(9; -2)

B.

(8; 5)

C.

(5; -4)

D.

(-9; 3)

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cho tam giác ABC với A(1; 3), B(2; 4), C(3; 2).Qua phép tịnh tiến: 013.1 thì:ABC → A'B'C' trong đó A'(3; 8). G' là trọng tâm tam giác A'B'C'. Lựa chọn phương án đúng.

A.

G'(3; 7)

B.

G'(8; 4)

C.

G'(4; 8)

D.

G'(7; 3)

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn