Kết quả bài thi số 255066

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
김은주
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 255066
Môn Sinh học, Lớp 9
kết thúc thi 15/10/2018 | 20:40:33
BÀI THI SỐ #255066
Câu 1

Đơn phân cấu tạo của ADN là:

A.

Protein   

B.

Axit amin

C.

Riboxom

D.

Nucleotit.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Kết quả của quá trình nguyên phân là:

A.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể đơn bội

B.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 4 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống tế bào mẹ ban đầu.

C.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con giống nhau và khác tế bào mẹ ban đầu.

D.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể mẹ giống nhau và giống tế bào mẹ ban đầu

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Một phân tử ADN mẹ nhân đôi một số lần đã tạo ra các phân tử ADN con có tổng số mạch đơn từ các nucleotit tự do của môi trường nội bào là 14 mạch đơn. Số lần nhân đôi của phân tử ADN mẹ là:

A.

8

B.

3

C.

4

D.

7

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Sơ đồ nào đúng về mối quan hệ giữa gen và tính trạng?

A.

Gen à mARN à protein à tính trạng

B.

Gen à protein  à mARNà tính trạng

C.

mARN à proteinà Gen  à tính trạng

D.

protein à Gen à  mARNà tính trạng

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình là 3:3:1:1? Biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra

A.

Aabb x aaBb        

B.

AaBb x Aabb

C.

AaBb x aabb

D.

AaBb x AaBb.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Protein thực hiện chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

A.

Cấu trúc bậc 1

B.

Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

C.

Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

D.

Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Ruồi giấm có 2n=8 NST. Một tế bào đang ở kì sau của nguyên phân có bao nhiêu nhiễm sắc thể?

A.

32

B.

16

C.

4

D.

8

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Qua giảm phân, mỗi noãn bào bậc I tạo ra bao nhiêu trứng?

A.

3

B.

2

C.

1

D.

4

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Chọn câu trả lời đúng nhất. ADN được tổng hợp theo.

A.

Nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bổ sung.

B.

Nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn.

C.

Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

D.

Nguyên tắc bổ sung.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Ba khâu của kỹ thuật gen lần lượt tiến hành theo trình tự sau:

A.

Tách ADN, tạo ADN tái tổ hợp, chuyển ADN tái tổ hợp và tế bào nhận.

B.

Chuyển ADN vào tế bào nhận, tạo ADN tái tổ hợp, tách ADN.

C.

Tách ADN, chuyển ADN vào tế bào nhận, tạo ADN tái tổ hợp

D.

Tạo ADN tái tổ hợp, tách ADN, chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn