Kết quả bài thi số 257948

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Thanh Huyền
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 257948
Môn Tin học, Văn phòng
kết thúc thi 02/11/2018 | 14:55:42
BÀI THI SỐ #257948
Câu 1

Một bảng tính worksheet bao gồm

A.

265 cột và 65563 dòng

B.

266 cột và 65365 dòng

C.

256 cột và 65536 dòng

D.

256 cột và 65365 dòng

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Excel đưa ra bao nhiêu loại phép toán chính:

A.

3 loại

B.

4 loại

C.

5 loại

D.

Câu trả lời khác

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Các địa chỉ sau đây là địa chỉ gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7

A.

Địa chỉ tương đối

B.

Địa chỉ tuyệt đối

C.

Địa chỉ tổ hợp

D.

Địa chỉ hỗn hợp

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Phép toán: ngày Số sẽ cho kết quả là :

A.

Ngày

B.

Số

C.

Cả ngày và số

D.

Tất cả đều sai

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là :

A.

Không tìm thấy tên hàm

B.

Giá trị tham chiếu không tồn tại

C.

Giá trị tham chiếu tồn tại

D.

Tập hợp rỗng

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Để có thể cuộn chữ thà nh nhiều dò ng trong ô, ta dùng

A.

Format Cells, chọn Wrap Text

B.

Format Cells, chọn Onentation

C.

Format Cells, Chọn Shrink to fit

D.

Alt + Enter

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Kết quả của công thức sau : = INT (SORT (-4)) là :

A.

2

B.

-2

C.

-4

D.

Tất cả đều sai

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), kết qua sẽ là

A.

9

B.

7

C.

6

D.

0

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Ở ô B4 ta có công thức là : =B$2*$C3 . Khi sao chép công thức nà y qua ô D6 thì công thức trở thành

A.

E$#C5

B.

D$#$C5

C.

E$2#$C3

D.

D$2#$C5

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Khi ta gõ công thức : =DAY(DATEVALUE(“12/03/98”) thì kết quả là :

A.

12

B.

03

C.

98

D.

Báo lỗi vì công thức sai

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn