Kết quả bài thi số 258137

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Phương Kiều
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 258137
Môn Hóa học, Lớp 8
kết thúc thi 03/11/2018 | 20:57:03
BÀI THI SỐ #258137
Câu 1

Câu nào đúng trong số các câu sau:

A.

Khối lượng mol phân tử của hiđro là 1 đvC

B.

12g cacbon phảI có số nguyên tử ita hơn số nguyên tử trong 23g natri

C.

Sự gỉ của kim loại trong không khí là sự oxi hoá

D.

Nước cất là đơn chất vì nó tinh khiết

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

1 mol nước chứa số nguyên tử là:

A.

6,02.1023

B.

12,04.1023

C.

18,06.1023

D.

24,08.1023

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu nguyên tử?

A.

6,02.1023

B.

6,04.1023

C.

12,04.1023

D.

18,06.1023

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Số nguyên tử sắt có trong 280g sắt là:

A.

20,1.1023

B.

25,1.1023

C.

30,.1023

D.

35,1.1023

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Số mol phân tử  N2 có trong 280g Nitơ là:

A.

9 mol

B.

10 mol

C.

11 mol

D.

12 mol

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?

A.

0,20 mol

B.

0,25 mol

C.

0,30 mol

D.

0,35 mol

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Số phân tử H2O có trong một giọt nước(0,05g) là:

A.

1,7.1023  phân tử

B.

1,7.1022 phân tử

C.

1,7.1021 phân tử

D.

1,7.1020 phân tử 

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Trong 24g MgO có bao nhiêu phân tử MgO?

A.

2,6.1023 phân tử

B.

3,6.1023 phân tử

C.

3,0.1023 phân tử

D.

4,2.1023 phân tử

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Khối lượng nước trong đó có số phân tử bằng số phân tử có trong 20g NaOH là

A.

8g

B.

9g

C.

10g

D.

18g

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Khối lượng axit sunfuaric (H2SO4) trong đó số phân tử bằng số phân tử có trong 11,2 lít khí hiđro H2 ở đktc là:

A.

40g

B.

80g

C.

98g

D.

49g

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn