Kết quả bài thi số 273872

; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút;
Kết quả bài thi của
Quản Thế Vinh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 20 phút
85 điểm
Mã đề thi 273872
Môn Toán học, Lớp 10
kết thúc thi 06/02/2019 | 22:42:12
BÀI THI SỐ #273872
Câu 1

Cho \(sin a = \) \(3 \over 5 \) \(\left(\frac{\pi}{2}\right) < a < \pi\) . Giá trị của \(cosa\) là :

A.

\(-2 \over 5\)

B.

\(-4 \over 5\)

C.

\(4 \over 5\)

D.

\(2 \over 5\)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Chọn hệ thức sai trong các hệ thức sau :

A.

\(tan(-x) = -tanx\)

B.

\(cos(-2x) = -cos2x\)

C.

\(3cot(-3x) = -3cot3x\)

D.

\(sin(-2x) = -sin2x\)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến.

A.

1 là số nguyên tố.

B.

3 + 2 = 7

C.

12 chia hết cho 4.

D.

x + y > 1

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chọn mệnh đề chứa biến P(x) : "x2 >x", với x là số thực.

Lựa chọn phương án đúng.

A.

Tồn tại x để mệnh đề P(x) là sai.

B.

 là mệnh đề đúng

C.

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Cho tập hợp : A = { x ∈ R+ : 7x3 + 3x2 + 2x + 1 = 0} .Ở đây R+ là tập các số thực dương.
Lựa chọn phương án đúng

A.

A có 2 phần tử.

B.

A có 3 phần tử.

C.

A = ø

D.

A có 1 phần tử.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Cho A là tập các số nguyên chia hết cho 5.
B là tập các số nguyên chia hết cho 10.
C là tập các số nguyên chia hết cho 15.
Lựa chọn phương án đúng.

A.

 ⊂ B

B.

 = B

C.

B  ⊂ A

D.

B  ⊂  C

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Cho f(x) = x - x2. Đáp án nào sau đây đúng?

A.

f(x) có giá trị lớn nhất bằng 1/4

B.

 f(x) có giá trị lớn nhất bằng 1/3

C.

f(x) có giá trị nhỏ nhất bằng -1/2

D.

f(x) không có giá trị lớn nhất

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Giải bất phương trình  

A.

x = 2; x = 1

B.

 ≥ 1

C.

x = 3

D.

x = 2

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Với các giá trị nào của m thì hệ sau vô nghiệm: 

A.

 m = 1/2

B.

 m khác 1/2

C.

m < 1/2

D.

m > 1/2

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Điều kiện xác định của bất phương trình :

A.

x > 4

B.

 ≥ 3 và x ≠ 4

C.

 > 3 và x ≠ 4

D.

x ≠ 4

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Tập nghiệm của bất phương trình:  là :

A.

T = [-1; 1] \ {0}

B.

T = [-2; 2] \ {0}

C.

D.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Hệ bất phương trình: 

Các giá trị của m để hệ (*) có nghiệm là:

A.

B.

C.

≠ 3

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Giải bất phương trình   ta được tập nghiệm là:

A.

(-1; 2)

B.

[-1; 2]

C.

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Với giá trị nào của m thì hệ có nghiệm duy nhất?

A.

Một kết quả khác.

B.

Với mọi giá trị của m.

C.

m = 3

D.

m = -2

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Tập nghiệm của phương trình   trong trường hợp m ≠ 0 là:

A.

B.

C.

R\{0}

D.

ø

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Với giá trị nào của m thì phương trình m2x - 2m = (m + 2)x + 2 có vô số nghiệm?

A.

m = -1

B.

m = - 4

C.

m = 2

D.

m = -6

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Cho phương trình (m + 2)x2 + (2m + 1)x + 2 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

A.

m < -2

B.

m > 2

C.

m = -2

D.

m = 2

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Cho tam giác ABC có AB = 5, AC = 8, góc BAC = 60o. Diện tích của ΔABC bằng:

A.

10

B.

40√3

C.

20√3

D.

10√3

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Cho ΔABC với A(-1; 2); B(3; 0); C(5; 4). Khi đó số đo góc A bằng:

A.

300

B.

 600

C.

450

D.

900

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(-1; 2); B(-3; 4). Tọa độ của điểm C đối xứng với điểm B qua điểm A là:

A.

C(1; 0)

B.

C(-5; 6)

C.

C(-1; 3)

D.

C(0; 1)

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
85 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn