Kết quả bài thi số 274176

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Kthry Tran Nhung
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 274176
Môn Địa lý, Lớp 12
kết thúc thi 11/02/2019 | 17:32:39
BÀI THI SỐ #274176
Câu 1

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Pơkô thuộc lưu vực sông nào sau đây? 

A.

Lưu vực sông Thu Bồn.                              

B.

Lưu vực sông Đồng Nai. 

C.

Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).                     

D.

Lưu vực sông Mê Công. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuộc luuư vực ̣sông nào sau đây? 

A.

Lưu vực sông Mã.                                      

B.

Lưu vực sông Đồng Nai.

C.

Lưu vưc ̣sông Cả.                                       

D.

Lưu vực sông Mê Công. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuộc lưu vực ̣sông nào sau đây? 

A.

Lưu vực sông Thu Bồn.                              

B.

Lưu vực sông Đồng Nai. 

C.

Lưu vực sông Mê Công.                              

D.

Lưu vực sông Ba (ĐàRằng). 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây có lưu lượng nước lớn nhất (theo số liệu đo ở các trạm Mỹ Thuận, trạm Cần Thơ, trạm Hà Nội và trạm Cung Sơn)? 

A.

Sông Đà Rằng.                                            

B.

Sông Mã. 

C.

Sông Mê Công (Cửu Long).                        

D.

Sông Hồng.  

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lương ̣nước thấp nhất của sông Mê Công (Cửu Long) vào thơi gian nào sau đây (theo số liệu đo được ở trạm Mỹ Thuận và trạm Cần Thơ)? 

A.

Tháng III đến tháng IV.                               

B.

Tháng I đến tháng III.  

C.

Tháng X đến tháng XII.                               

D.

Tháng V đến tháng X. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vực sông nào sau đây hầu hết không chảy trực tiếp ra biển? 

A.

Lưu vực sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Đồng bằng sông Cửu Long). 

B.

Lưu vực sông Đồng Nai. 

C.

Lưu vực sông Ba (Đà Rằng). 

D.

Sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Tây Nguyên). 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Bé thuộc lưu vực sông nào sau đây? 

A.

Lưu vực sông Thu Bồn.                              

B.

Lưu vực sông (Đà Rằng).   

C.

Lưu vực sông Đồng Nai.

D.

Lưu vực sông Mê Công. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Đà thuộc lưu vực sông nào sau đây? 

A.

Lưu vực sông Thái Bình.                             

B.

Lưu vực sông Hồng. 

C.

Lưu vực sông Mã.                                         

D.

Lưu vực sông Kì Cùng - Bằng Giang.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Vàm Cỏ Đông thuộc lưu vực sông nào sau đây? 

A.

Lưu vực sông Đồng Nai.                             

B.

Lưu vực sông Thu Bồn.  

C.

Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).                       

D.

Lưu vực sông Mê Công. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông La Ngà thuộc lưu vực sông nào sau đây? 

A.

Lưu vực sông Đồng Nai.                              

B.

Lưu vực sông Thu Bồn.  

C.

Lưu vực sông Mê Công.      

D.

Lưu vực sông Ba (Đà Rằng). 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn