Kết quả bài thi số 279046

; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyen Tuan Dung
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 15 câu hỏi
Làm trong 20 phút
100 điểm
Mã đề thi 279046
Môn Toán học, Lớp 12
kết thúc thi 13/03/2019 | 09:53:27
BÀI THI SỐ #279046
Câu 1

Cho các số thực dương a, b, với    Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Tính \( G=\frac{{{2}^{3}}{{.2}^{-1}}+{{5}^{-3}}{{.5}^{4}}-{{\left( 0,01 \right)}^{-2}}{{.10}^{-2}}}{{{10}^{-3}}{{.10}^{-2}}-{{\left( 0,25 \right)}^{0}}+{{10}^{-2}}.\sqrt{{{\left( 0,01 \right)}^{-3}}}} \)

A.

-0,01

B.

-0,1

C.

0,1

D.

-10

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Cho đồ thị (C): y = ax4 + bx2 + c . Xác định dấu của a ; b ; c biết hình dạng đồ thị như sau : 

A.

a > 0 và b < 0 và c > 0 

B.

a > 0 và b > 0 và c > 0 

C.

. Đáp án khác 

D.

a > 0 và b > 0 và c < 0 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Tỉ số của hai thể tích khối chóp S.AB’C’D’ và S.ABCD, với A’, B’, C’, D’ lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD là:

A.

1/2

B.

1/4

C.

1/6

D.

1/8

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Hàm số \(y=\frac{2x+1}{2x-1}\) có giao điểm với trục tung là:

A.

(1;3)

B.

(0;-1)

C.

(0;1)

D.

(-1; 1/3)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Người ta muốn xây một cái bể chứa nước dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích 50/3 m3 Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng / m2. Nếu biết xác định kích thước của bể hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất, chi phí thấp nhất đó là

A.

70 triệu đồng

B.

75 triệu đồng

C.

80 triệu đồng

D.

85 triệu đồng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Giá trị \(\sqrt[3]{3\sqrt{3}}\) viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

A.

31/2

B.

31/3

C.

32/3

D.

31/6

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105  mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có số mét khối gỗ là:

A.

\({{4.10}^{5}}{{\left( 1+0,04 \right)}^{5}}\)

B.

\({{4.10}^{5}}.0,{{04}^{5}}\)

C.

\({{4.10}^{5}}{{\left( 1-0,04 \right)}^{5}}\)

D.

\({{4.10}^{5}}{{\left( 1+0,4 \right)}^{5}}\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng có phương trình  \({{d}_{1}}:\frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+3}{2}\)  và  \({{d}_{2}}:\frac{x-3}{1}=\frac{y-7}{-2}=\frac{z-1}{-1}\) . Đường thẳng d qua điểm M(3;10;1) đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1;d2  có phương trình là

A.

(d) \(\left\{ \begin{align} & x=2+3t \\ & y=-10+10t \\ & z=-2+t \\ \end{align} \right.\)

B.

(d) \(\left\{ \begin{align} & x=3-2t \\ & y=10+10t \\ & z=1+2t \\ \end{align} \right.\)

C.

(d) \(\left\{ \begin{align} & x=3+2t \\ & y=10-10t \\ & z=1-2t \\ \end{align} \right.\)

D.

(d) \(\left\{ \begin{align} & x=3+t \\ & y=10-5t \\ & z=1+t \\ \end{align} \right.\)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cho mặt phẳng (P): 2x+y+z-1=0 và đường thẳng d:\(\left\{ \begin{align} & x=2+t \\ & y=1-t \\ & z=2t \\ \end{align} \right.\)

Mặt phẳng (Q) đi qua đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình là:

A.

x-y-z-1=0 

B.

2x+y+z-5=0 

C.

2x+y+z-3=0 

D.

2x-y+z-5=0 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Tìm giá trị của m để hàm số y = -x3 -3x2 +m có GTNN trên [-1;1] bằng 0 ?

A.

m =0

B.

m =2

C.

m =4

D.

m =6

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Tìm tất cả các giá trị m để hàm số \(y=\frac{-1}{3}{{x}^{3}}+\left( 2m+1 \right){{x}^{2}}+mx-1\)  nghịch biến trên R

A.

\(\frac{1}{4}\le m\le 1\)

B.

\(-1\le m\le -\frac{1}{4}\)

C.

Không có giá trị m thoả mãn yêu cầu đề

D.

m=1

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Phương trình:  4x  - 3x  = 1 có bao nhiêu nghiệm.

A.

Vô nghiệm

B.

1 nghiệm

C.

2 nghiệm

D.

Vô số nghiệm

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Một khối lăng trụ tam giác có các cạnh đáy lần lượt bằng 5 cm, 12 cm, 13 cm và chiều cao của khối lăng trụ bằng trung bình cộng của các cạnh đáy. Khi đó thể tích khối lăng trụ bằng:

A.

300 cm3

B.

600 cm3

C.

100 cm3

D.

780 cm3

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC),SA =a  . Tam giác ABC vuông cân tại B,BA = BC =a  . Thể tích khối chóp S.ABC bằng:

A.

1/6 a3

B.

1/3 a3

C.

1/2 a3

D.

a3

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn