Kết quả bài thi số 284110

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Nhân
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 284110
Môn Ngữ văn, Lớp 10
kết thúc thi 17/04/2020 | 00:20:41
BÀI THI SỐ #284110
Câu 1

Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành thuộc hồi bao nhiêu của Tam quốc diễn nghĩa?

A.

Hồi 25.

B.

Hồi 23.

C.

Hồi 28.

D.

Hồi 21.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Hiểu như thế nào về câu nói "nóng như Trương Phi"?

A.

Nóng lòng tìm ra lẽ phải.

B.

Nóng lòng xóa sạch bất công.

C.

Nóng lòng xóa sạch bất công và tìm cho ra lẽ phải.

D.

Nóng nảy do xấu tính, do gàn dở.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Trong đoạn trích Hồi trống Cổ Thành, chi tiết: "mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm, múa xà mâu chạy lại..." miêu tả nhân vật nào?

A.

Trương Phi.

B.

Quan Công.

C.

Tôn Càn.

D.

Sái Dương.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Nhân vật Quan Công trong Tam quốc diễn nghĩa là một tướng rất giỏi, cũng rất kiêu ngạo, nhưng vì sao ở Hồi trống Cổ Thành khi bị Trương Phi xúc phạm lại tỏ ra nhún mình?

A.

Quan Công không thèm chấp lời mạt sát của kẻ vô năng.

B.

Quan Công biết Trương Phi nổi giận cũng chỉ vì giống như mình không thể chấp nhận kẻ bất trung bất nghĩa.

C.

Quan Công xấu hổ vì đã hàng Tào Tháo, dẫn quân đến bắt Trương Phi.

D.

Quan Công tự biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Trương Phi sử dụng vũ khí gì trong Hồi trống Cổ Thành?

A.

Họa kích.

B.

Lưỡng kiếm.

C.

Xà mâu.

D.

Long đao.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Trong Hồi trống Cổ Thành, Trương Phi khước từ mọi lời giải thích và chỉ tin Quan Công khi Quan Công chém chết Sái Dương. Điều đó chứng tỏ Trương Phi là người như thế nào?

A.

Chỉ xét đoán con người qua hành động, việc làm.

B.

Chỉ xét đoán con người qua lòng dũng cảm.

C.

Chỉ xét đoán con người qua lời ăn, tiếng nói.

D.

Chỉ xét đoán con người qua hình dáng bề ngoài.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Cùng với Thủy Hử, Tây du kí... Tam quốc diễn nghĩa là tác phẩm tiêu biểu cho loại tiểu thuyết nào ở Trung Quốc thời Minh?

A.

Tiểu thuyết tâm lí.

B.

Tiểu thuyết thoại bản.

C.

Tiểu thuyết chương hồi.

D.

Tiểu thuyết chiến tranh.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành thể hiện tính cách gì ở nhân vật Quan Vân Trường?

A.

Dũng cảm, mưu trí.

B.

Dũng lược, trọng tín nghĩa.

C.

Nhẫn nhịn, dũng cảm.

D.

Mưu trí, trung nghĩa.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Vì sao đoạn trích lại có nhan đề là Hồi trống Cổ Thành?

A.

Vì hồi trống là điều kiện, là biểu tượng cho lòng trung nghĩa, tinh thần dũng cảm của Quan Công.

B.

Vì hồi trống thể hiện tính cách ngay thẳng của Trương Phi.

C.

Vì hồi trống tăng tính kịch và sức hấp dẫn cho câu chuyện

D.

Vì ngày xưa, trong mỗi trận chiến thường có tiếng trống giục.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Thành công nghệ thuật tiêu biểu nhất của đoạn trích Hồi trống Cổ Thành là gì?

A.

Tạo tình huống giàu kịch tính giúp bộc lộ nổi bật tính cách của nhân vật.

B.

Chi tiết tiêu biểu, chọn lọc, sinh động.

C.

Miêu tả sâu sắc tâm lí nhân vật.

D.

Sử dụng rất điêu luyện thủ pháp đối lập để khắc họa tính cách nhân vật.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn