Kết quả bài thi số 288117

In đề thi
; Môn học: ; 60 câu hỏi; Làm trong 90 phút;
Kết quả bài thi của
Phan Hòa
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 60 câu hỏi
Làm trong 90 phút
96.7 điểm
Mã đề thi 288117
Môn Tin học, Đại cương
kết thúc thi 12/04/2019 | 10:13:04
BÀI THI SỐ #288117
Câu 1

Trong MS Word, tổ hợp phím Ctrl +C dùng để

A.

Chọn toàn bộ văn bản

B.

Đóng(Close) một tệp tin

C.

Sao chép(Copy) một khối văn bản

D.

Di chuyển một khối văn bản

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Bạn đã cài đặt một đĩa hoàn toàn mới và bạn muốn định dạng nó. Mục đích của công việc định dạng là gì?

A.

Phục hồi dữ liệu bị mất trong đĩa

B.

Tạo một đĩa chỉ đọc

C.

Tạo một đĩa để đọc và chấp nhận dữ liệu

D.

Làm cho nhiều người sử dụng có thể truy nhập được đĩa

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Trong MS Word để điều chỉnh khoảng cách các dòng cách đều nhau với khoảng cách gấp 1,5 lần khoảng cách binh thường ta nhấn tổ hợp phím tắt nào dưới đây đáp ứng được điều này?

A.

Tổ hợp phím Shift + 5

B.

Tổ hợp phím Alt + 5

C.

Tổ hợp phím Ctrl + 5

D.

Cả 3 phương án đều sai

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Trong soạn thảo Winword, cụng dụng của tổ hợp phím Ctrl - O là:

A.

Mở 1 hồ sơ mới

B.

Đóng hồ sơ đang mở

C.

Mở hồ sơ đã có

D.

Lưu hồ sơ vào đĩa

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Bộ nhớ nào sau đây khi tắt điện dữ liệu trong đó sẽ không bị mất đi:

A.

Ram

B.

 CD-Rom

C.

 Rom

D.

Tất cả đều đúng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Để đóng bảng tính (Workbook) đang mở, bạn hãy cho biết cách nào trong các cách dưới đây không đúng?

A.

Vào thực đơn File, chọn Close.

B.

Nhấn trái chuột vào biểu tượng CLOSE (X) ở góc trên bên phải của cửa sổ.

C.

Vào thực đơn File, chọn Exit

D.

Vào thực đơn File, chọn Quit.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Đâu là một ví dụ của chính sách mật khẩu tốt

A.

Chọn một mật khẩu có ít hơn 6 mẫu tự

B.

Mật khẩu phải giống lý lịch người sử dụng (ví dụ ngày tháng năm sinh, quê quán)

C.

Không bao giờ cho người khác biết mật khẩu của bạn

D.

Chỉ thay đổi mật khẩu sau một thời gian dài

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

1 KB bằng

A.

1000 bit

B.

1024 bit

C.

1000 byte

D.

1024 byte

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Thành phần nào trong các thành phần sau không thuộc bộ xử lý trung tâm (CPU - Central Processing Unit)?

A.

Khối tính toán số học/ logic (ALU - Arithmatic and Logic Unit).

B.

Khối điều khiển (CU - Control Unit).

C.

Thanh ghi.

D.

Bộ nhớ trong.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Khi tính toán, máy tính thường dùng hệ đếm

A.

Nhị phân hoặc thập phân

B.

Nhị phân hoặc hexa

C.

Nhị phân hoặc bát phân

D.

Một trong ba hệ nhị phân, bát phân hoặc hexa

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Bạn đã bật bộ gõ Vietkey 2000 để soạn thảo văn bản. Bạn lựa chọn gõ theo kiểu Telex vàbảng mã là TCVN3 - ABC. Những Font chữ nào sau đây của MS Word có thể sử dụng để hiển thị rõtiênng Việt

A.

Arial

B.

.Vn.Vn.Time

C.

Times New Roman

D.

Tohoma

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Địa chỉ nào sau đây được viết đúng ?

A.

A1.

B.

$1$A.

C.

1A.

D.

$1A.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Để xem dung lượng của ổ đĩa, thư mục tệp tin, ta nháy chuột chọn

A.

Properties

B.

Size

C.

Name

D.

Type

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào:

A.

tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ RAM, Dung lượng và tốc độ ổ cứng

B.

Yếu tố đa nhiệm

C.

Hiện tượng phân mảnh đĩa

D.

Cả 3 phần trên

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Muốn tạo một thư mục trong Windows, ta thực hiện nhấn “phải chuột” chọn:

A.

Properties

B.

New, Folder

C.

Refresh

D.

Các câu trên đều sai

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Để thu nhỏ cửa sổ chương trình ứng dụng ta thực hiện:

A.

Nhấn chuột trái vào nút Close

B.

Nhấn chuột trái vào nút Maximize

C.

Nhấn chuột trái vào nút Minimize

D.

Các câu trên đều sai

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

CPU có nghĩa là

A.

Case Processing Unit

B.

Common Processing Unit

C.

Control Processing Unit

D.

Central Processing Unit

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Phát biểu nào sau đây đúng nhất

A.

Hệ điều hành chỉ quản lý tệp tin

B.

Thư mục có thể chứa thư mục con và tệp tin

C.

Tệp tin có thể chứa thư mục

D.

Hệ điều hành chỉ chứa thư mục gốc C:;D:…, không quản lý thư mục con C:;D:;

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục :

A.

Portrait 

B.

Right

C.

Left 

D.

Landscape

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Khác với các loại máy khác máy vi tính là:

A.

Máy có bàn phím

B.

Máy tự động làm việc thay con người

C.

Máy có màn hình

D.

Máy có cài đặt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Bạn bật bộ gõ Vietkey 2000 để soạn thảo văn bản. Bạn lựa chọn gõ theo kiểu Telex để vănbản chỉ sử dụng Font chữ. Vn Time. Để sạon thảo văn bản bằng tiếng Việt bạn phải dùng bảng mã nào :

A.

TCVN3- ABC

B.

VIQR

C.

UNICODE

D.

VNI WIN

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Để đổi tên một thư mục hay một tệp tin ta nháy chuột phải vào thư mục hay tệp tin đó sau đó chọn:

A.

Create Shotcut

B.

Delete

C.

Paste

D.

Rename

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng :

A.

Bảng tính có thể có đến 512 cột, các cột được đánh số thứ tự bằng các chữ cái A,B,C,…,AA,AB,AC,…

B.

Bảng tính có 256 cột. Các cột được đánh số thứ tự bằng các chữ cái A,B,C, …,AA,AB,AC,…

C.

Bảng tính có 24 cột và 512 dòng

D.

Bảng tính có 24 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng chữ cái A,B,C,… Z

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Các thành phần nào trong các thành phần sau thuộc phần cứng của máy tính?

A.

Hệ soạn thảo văn bản, bảng tính.

B.

Các phương án đưa ra đều đúng.

C.

Màn hình, ổ đĩa, CPU.

D.

Hệ điều hành Windows, Linux, MS-DOS.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện

A.

File - Save

B.

File - Save As

C.

Window - Save

D.

Window - Save As

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện

A.

File - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

B.

Window - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

C.

Start - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

D.

Tools - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả :

A.

#VALUE!

B.

Tin hoc 

C.

2008

D.

Tin hoc2008

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Chọn phát biểu đúng:

A.

Theo hình minh hoạ, để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp chọn thực đơn File->Setup.

B.

Hình trên cho thất có 1 máy in tên là Add Printer đã được cài đặt

C.

Chỉ có thể cài duy nhất một máy in trong cửa sổ Printers.

D.

Để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp đúp lên biểu tượng Add Printer 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Thiết bị nào sau đây là thiết bị xuất

A.

Mouse

B.

Ram

C.

Keyboard

D.

Monitor

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Trong công việc nào dưới đây, con người làm việc tốt hơn máy tính.

A.

Làm nhiều tính toán phức tạp

B.

Sản xuất tự động hóa

C.

Nhận dạng các sự vật

D.

Công việc ở nơi nguy hiểm

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Hãy chọn ra một phát biểu sai

A.

Trong Macro, ta không thể gọi thực hiện một Macro khác

B.

Một Macro độc lập không thể gắn vào một đối tượng bất kỳ

C.

Trong một Macro có thể có các hành động kèm theo điều kiện

D.

Các Macro độc lập nhau có thể được lưu dưới cùng tên nhóm Macro chung

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Để khôi phục lại một thư mục hoặc tệp tin mới bị xoá trong thùng rác(Recycle Bin), ta mở thùng rác ra chọn thư mục hoặc tệp tin cần khôi phục, ta nhấn chuột phải và chọn :

A.

Restore(Hoặc UNDO DELETE)

B.

Paste

C.

Delete

D.

Properies

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Thuật ngữ “Thương mại điện tử” nghĩa là

A.

Mua và bán các mặt hàng điện tử

B.

Dùng các thiết bị điện tử trong khi mua hàng

C.

Mua và bán hàng qua mạng máy tính Internet

D.

Bán các mặt hàng điện tử trên mạng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Để tắt máy ở trạng thái chờ , ta nhấn vào nút Start / Shutdow hoặc turn of compurte và chọn vào mục nào trong các mục sau :

A.

Stand by

B.

Turs off

C.

Restart

D.

Cencel

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Trong MS-Word ta muốn gõ chữ"M2 " ta thực hiện thao tác như thế nào?

A.

M,Ctrl-=,2,Ctrl-=

B.

M,Ctrl-Shift-=,2,Ctrl-Shift-=

C.

 M,Ctrl-Shift-=,2

D.

M,Ctrl-=,2

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là

A.

30

B.

5

C.

65

D.

110

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Khi gửi thư điện tử chúng ta có thể đính kèm:

A.

Một file ảnh

B.

Một file phim đã bị nén

C.

Một file chương trình có chứa virut

D.

Tất cả các loại trên

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?

A.

Chia sẻ tài nguyên

B.

Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng

C.

Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ

D.

Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Con số 20GB trong hệ thống máy tính có nghĩa là:

A.

Tốc độ xử lý của CPU

B.

ổ đĩa cứng có dung lượng là 20GB

C.

Máy tính có tốc độ in là 20GB / 1 giây.

D.

Dung lượng tối đa của đĩa mềm

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Phát biểu nào sau đây là đúng

A.

GUI là viết tắt của Graphic User Interface

B.

GUI là viết tắt của Graphic User Index

C.

GUI là viết tắt của Guide User Index

D.

GUI là viết tắt của Guide User Indication

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 41

Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là :

A.

Tạo tệp văn bản mới   

B.

Chức năng thay thế trong soạn thảo

C.

Định dạng chữ hoa   

D.

Lưu tệp văn bản vào đĩa

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 42

Hệ điều hành Windows 95/98/Me/2000

A.

làm việc theo kiểu dòng lệnh

B.

Chỉ làm việc theo giao diện đồ hoạ

C.

Là chế độ tương tác, đa nhiệm, đa luồng

D.

Là phầ mềm ứng dụng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 43

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả : 

A.

2008

B.

1

C.

4

D.

#DIV/0!

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 44

Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, theo em thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung?

A.

Máy in

B.

Micro

C.

Webcam

D.

Đĩa mềm

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 45

Trong Excel, để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây

A.

Vào menu View, chọn Zoom

B.

Vào menu File, chọn Print

C.

Vào menu File, chọn Web Page Preview

D.

Vào menu File, chọn Print Preview

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 46

Mục đích của công việc định dạng đĩa là gì

A.

Sắp xếp lại dữ liệu trên đĩa

B.

Khôi phục lại dữ liệu trên đĩa

C.

Tạo một đĩa trắng đúng khuôn dạng để lưu trữ dữ liệu

D.

Làm cho nhiều người sử dụng có thể truy nhập được đĩa

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 47

Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

A.

#NAME!

B.

#VALUE!

C.

#N/A!

D.

#DIV/0!

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 48

Thiết bị nào trong các thiết bị sau là thiết bị ra?

A.

Bàn phím.

B.

Chuột

C.

Máy in

D.

Máy quét

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 49

Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta dùng tổ hợp phím:

A.

Shift + F3

B.

Alt + F4

C.

Ctrl + F3

D.

Tất cả đều sai

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 50

Để tắt máy tính đúng cách ta chọn

A.

Nhấn nút Start ở góc dưới bên trái màn hình nền, chọn mục Shutdown

B.

Tắt nguồn điện

C.

Bấm nút Power trên hộp máy

D.

Bấm nút Reset trên hộp máy

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 51

Các thông số cơ bản khi sử dụng internet mail là địa chỉ mail, địa chỉ hồi âm, server chuyển thư đi, tên truy cập hộp thư và :

A.

Server quản lý hộp thư

B.

Server tìm kiếm

C.

Server Browser

D.

Tất cả đều sai

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 52

Câu nào dưới đây không đúng

A.

Vi rút máy tính lây nhiễm qua dùng chung máy tính

B.

Vi rút máy tính lây nhiễm khi sao chép qua đĩa mềm, đĩa CD

C.

Vi rút máy tính lây nhiễm khi sao chép qua mạng

D.

Vi rút máy tính lây nhiễm qua Internet

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 53

Trong một Work Book có thể có.

A.

3 sheet

B.

16 sheet

C.

255 sheet

D.

65536 Sheet

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 54

Muốn thay đổi hình dạng của biểu tượng lối tắt (Shortcut) ta thực hiện như sau:

A.

Nhấn phải chuột lên biểu tượng, chọn Properties, chọn thẻ shortcut, chọn Change Icon.

B.

Nhấn chọn Rename shortcut.

C.

Các đáp án còn lại đều đúng.

D.

Nhấn chọn Change shortcut.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 55

Để di chuyển một thư mục hay tệp tin từ vị trí này sang vị trí khác (Không lưu lại bản gốc) ta thực hiện :

A.

Chọn thư mục hay tệp tin muốn sao chép, nhấn tổ hợp phím CTRL +X. Mở nơi muốn tạo bản sao chép(đích0, nhấn tổ hợp phím CTRL + V

B.

Chọn thư mục hay tệp tin muốn sao chép, nháy phải chuột chọn Cut. Mở nơi nguồn muốn tạo bản sao chép, nháy phải chuột chọn paste

C.

Chọn thư mục hay tệp tin muốn sao chép, Mở Menu Edit chọn cut. Mở nơi nguồn muốn tạo bản sao chép, chọn menu Edit/ Paste

D.

Cả 3 đáp án trên đều đúng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 56

Để sao và di chuyển thư một mục hoặc tệp tin ra ổ đĩa hoặc thư mục khác ta thực hiện như thế nào?

A.

Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Copy, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste.

B.

Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Cut, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

C.

Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Remove, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

D.

Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Rename, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 57

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là: 

A.

200

B.

100

C.

300

D.

False

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 58

Khi sử dụng hồ sơ điện tử thay cho hồ sơ giấy, ví dụ như bảng các trực tuyến chẳng hạn, bạn thấy ưu điểm nào sau đây nổi bật nhất?

A.

Độ tin cậy gia tăng

B.

Quản lý an ninh tốt hơn

C.

Việc tiêu thụ giấy giảm

D.

Không bao giờ xảy ra sai sót

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 59

Tại sao hàng năm luôn xuất hiện các phiên bản phần mềm mới? Nguyên nhân do

A.

Nhà sản xuất đã bán hết các đĩa chương trình cũ, cần in thêm phiên bản mới để mở rộng thị trường

B.

Nhà sản xuất nâng cấp sản phẩm của mình.

C.

Người sử dụng cần các phiên bản miễn phí để nâng cấp phần mềm cũ.

D.

Người sử dụng muốn thay đổi phần mềm đang dùng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 60

Phát biểu nào sau đây đúng?

 

A.

Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột

 

B.

Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể

C.

Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu

 

D.

Cả 3 câu đều đúng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
96.7 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50    Câu hỏi 51    Câu hỏi 52    Câu hỏi 53    Câu hỏi 54    Câu hỏi 55    Câu hỏi 56    Câu hỏi 57    Câu hỏi 58    Câu hỏi 59    Câu hỏi 60   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn