Kết quả bài thi số 288146

In đề thi
; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút;
Kết quả bài thi của
tuấn
Ngày sinh: 16/11/2009
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 25 phút
100 điểm
Mã đề thi 288146
Môn Tin học, Văn phòng
kết thúc thi 12/04/2019 | 11:48:57
BÀI THI SỐ #288146
Câu 1

Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùng

A.

Table\Heading Row repeat

B.

Table\Sort

C.

Table\Formular

D.

Cả ba đều sai

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Edit\Select all tương ứng với phím tắt nào?

A.

Ctrl - A

B.

Ctrl - L

C.

Ctrl - K

D.

A,C sai

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong format\Font:

A.

Text effects

B.

Charater spacing

C.

Cả ba đều sai

D.

Font

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.

A.

Format\Font style

B.

Insert\Font

C.

Font\Style

D.

Format/Font

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:

A.

Tools\Spelling and Grammar

B.

Tools\Option

C.

Tools\Count

D.

Có hai câu đúng trong 3 câu

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Chèn một kí tự đặc biệt ta dùng:

A.

Insert\Text box

B.

Insert\File

C.

Insert\Symbol

D.

Insert\Picture

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần

A.

Edit\Go to

B.

Edit\Replace

C.

Edit\Find

D.

A.b đúng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng lệnh :format\change case

A.

Title Case

B.

Lower Case

C.

Sentence Case

D.

Upper Case

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Trộn các ô lại với nhau ta sử dụng menu lệnh:

A.

Table\Formular

B.

Table\Sort

C.

Table\Meger Cells

D.

Table\Split Cells

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Để trình bày văn bản theo kiểu liệt kê ta dùng lệnh nào sau đây?

A.

Format\Tab

B.

Format\bullet and numbe

C.

 Format\direction

D.

Format\paragraph

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Tô màu cho đoạn văn bản ta dung lệnh:

A.

Format\border and shading

B.

Format\Header and Footer

C.

Format\Change Case

D.

Format\Drop cap

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Tạo khoảng cách các dòng là hai dòng thì dùng tổ hợp phím nào?

A.

Ctrl-2

B.

 Ctrl-0

C.

Ctrl-1

D.

a, b đúng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Hiển thị thanh công cụ chuẩn ta chọn view\toolbar\:

A.

Table and border

B.

Standard

C.

 Drawing

D.

Formatting

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Thoát khỏi chương trình Word ta sử dụng menu lệnh:

A.

File\close

B.

File\exit

C.

File\Print preview

D.

 Có hai câu đúng trong ba câu

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Chèn một cột bên phải cột được chọn:

A.

Table\Insert\Row below

B.

 Table\Insert\Row above

C.

Table\Insert\Columns to right

D.

Table\Insert\Columns to lef

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Để copy một đoạn văn bản ta dùng cặp lệnh nào:

A.

Edit\Copy-Edit\Paste

B.

Edit\Cut-Edit\Paste

C.

Cả hai đều đúng

D.

Cả hai đều sai

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Tạo đầu trang và chân trang ta dùng lệnh

A.

View\Header

B.

View\ Header and Footer

C.

View\Footer

D.

Cả ba đều sai

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

 Để tạo một bảng biểu thì ta dùng menu lệnh nào?

A.

Table\Insert\Cells

B.

 Table\Insert\Row

C.

Table\Insert\Column

D.

Table\Insert\ Table

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Đánh số trang cho một file văn bản ta dùng lệnh:

A.

 Insert\Page number

B.

 Insert\Date and Time

C.

 Insert\Break

D.

Không có câu nào đúng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Để mở một file sẵn có trên đĩa trong chương trình Word ta dùng lệnh và tổ hợp phím nào?

A.

File\Open & ctrl-N

B.

File\Open & ctrl-O

C.

File\Open & ctrl-M

D.

Fiel\Open & ctrl-H

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn