Tìm kiếm thông tin        Nạp thẻ      

Kết quả bài thi số 289669

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Lợi Chung
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 289669
Môn Toán học, Lớp 4
kết thúc thi 16/04/2019 | 09:06:04
BÀI THI SỐ #289669
Câu 1

Số nào sau đây chia hết cho 2

A.

57460

B.

63247

C.

49325

D.

47539

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là những số nào?

A.

0 ; 2 ; 5 ; 6 ; 8

B.

0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8

C.

0 ; 2 ; 4; 6 ; 9

D.

2 ; 7 ; 3; 6 ; 8

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

A.

Số chia hết cho 2 có số tận cùng là số 9.

B.

Số chia hết cho 2 là số lẻ

C.

Số chia hết cho 2 là số chẵn.

D.

Câu A và B đúng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Số nào sau đây chia hết cho 5?

A.

65478

B.

79684

C.

68326

D.

4975

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Số chia hết cho 5 có số tận cùng là những số nào?

A.

0 ; 5

B.

0 ; 7

C.

5 ; 9

D.

5 ; 4

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là:

A.

5

B.

0

C.

4

D.

7

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

A.

Số có tổng chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

B.

Số chia hết cho 9 có số tận cùng là số 9

C.

Số chia hết cho 9 là số lẻ.

D.

Cả câu B và C đều đúng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Số nào sau đây không chia hết cho 9

A.

64746

B.

43769

C.

278964

D.

53253

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Số nào sau đây không chia hết cho 3.

A.

4032

B.

6780

C.

2453

D.

1005

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:

A.

6800

B.

571

C.

940

D.

2685

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn