Kết quả bài thi số 298898

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Trịnh Xuân Hiệp
Ngày sinh: 27/02/2006
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 298898
Môn Tiếng anh, Lớp 7
kết thúc thi 09/05/2019 | 09:13:43
BÀI THI SỐ #298898
Câu 1

Every day Mr. Tuan ............................ in the fields from 6 am to 4 pm

A.

 worked

B.

is working

C.

works

D.

work

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Could you tell me your.................., please? Susan Rebecca Lowe.

A.

last name

B.

surname

C.

first name

D.

full name

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

When I'm away from home, I..............my parents very much

A.

 like

B.

miss

C.

look

D.

love

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

There isn't.............bread in the cupboard.

A.

some

B.

 any

C.

no

D.

of

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

My school isn't very far.................home

A.

 at

B.

from

C.

by

D.

to

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Are there a movie theater near your house?

A.

there

B.

Are

C.

house

D.

near

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

I live at Le Loi street with my parents.

A.

my parents

B.

 live

C.

with

D.

at

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

I ............................ pleased that you and your family are well.

A.

do

B.

Will be

C.

was

D.

am

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Peter is my brother, He's ...............than I am

A.

older

B.

not as old

C.

old

D.

eld

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

..................you stay at home today? - Today is Sunday

A.

Why do

B.

Why are

C.

What do

D.

Where do

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn