Kết quả bài thi số 304209

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Trường ER
Ngày sinh: 09/05/2001
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
100 điểm
Mã đề thi 304209
Môn Địa lý, THPT Quốc gia
kết thúc thi 12/06/2019 | 00:52:45
BÀI THI SỐ #304209
Câu 1

Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là 

A.

bắc - nam

B.

tây nam - đông bắc

C.

tây bắc - đông nam

D.

tây - đông

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ mưa nhiều vào mùa

A.

đông - xuân

B.

thu - đông

C.

hè - thu

D.

xuân - hè

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Có nhiều tiềm năng về du lịch, thủy điện, khoáng sản, … là thế mạnh của khu vực:

A.

đồng bằng duyên hải

B.

đồng bằng châu thổ

C.

đồi núi

D.

miền đồi trung du

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Đường cơ sở nước ta được xác định là đường

A.

tính từ mực nước thủy triều cao nhất đến các đảo ven bờ.

B.

cách đều bờ biển 12 hải lý.

C.

nối các mũi đất xa nhất với các đảo ven bờ.

D.

nối các đảo ven bờ.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Mưa lớn ở Duyên hải Nam Trung Bộ và khô hạn ở Tây Nguyên, Nam Bộ là do:

A.

gió Tây khô nóng

B.

gió mùa Tây Nam

C.

gió mùa Đông Bắc

D.

gió tín phong Bắc bán cầu

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Khó khăn lớn nhất của nước ta do gần Biển Đông là:

A.

hiện tượng cát bay, cát chảy.

B.

sạt lở bờ biển.

C.

tài nguyên sinh vật biển suy thoái nghiêm trọng.

D.

bão kèm theo mưa lớn, sóng lừng.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị loại 1 ở Đồng bằng sông Hồng là

A.

Thái Bình.

B.

Hà Nội.

C.

Nam Định.

D.

Hải Phòng.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

(Đơn vị: triệu người)

Năm

1995

2000

2005

2010

2014

Tổng số dân

72,0

77,6

82,4

86,9

90,7

Số dân thành thị

14,9

18,7

22,3

26,5

30,0

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi tổng số dân và số dân thành thị của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2014 là biểu đồ

A.

kết hợp. 

B.

miền.

C.

đường.

D.

cột chồng.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

(Đơn vị: triệu người)

Năm

1995

2000

2005

2010

2014

Tổng số dân

72,0

77,6

82,4

86,9

90,7

Số dân thành thị

14,9

18,7

22,3

26,5

30,0

Tốc độ tăng trưởng dân số của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2014 (làm tròn đến hàng thập phân thứ nhất) là 

A.

126.0%

B.

125.9%

C.

79.4%

D.

80.0%

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

(Đơn vị: triệu người)

Năm

1995

2000

2005

2010

2014

Tổng số dân

72,0

77,6

82,4

86,9

90,7

Số dân thành thị

14,9

18,7

22,3

26,5

30,0

Năm 2014, tỉ lệ dân đô thị của nước ta là

A.

33,1%

B.

30,1%

C.

36,1%

D.

33,2%

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Hiện tượng xói mòn, rửa trôi đất ở vùng đồi núi, ngập lụt ở diện rộng là thiên tai chủ yếu của miền

A.

Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

B.

Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

C.

Đông Bắc và Bắc Trung Bộ.

D.

Duyên hải miền Trung.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Vùng có số lượng đô thị ít nhất của nước ta là

A.

Trung du miền núi Bắc Bộ.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Tây Nguyên.

D.

Bắc Trung Bộ.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

2/3 diện tích đất nhiễm mặn và nhiễm phèn là một trong những đặc điểm của đông bằng

A.

sông Hồng

B.

duyên hải Bắc Trung Bộ

C.

duyên hải Nam Trung Bộ

D.

sông Cửu Long

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Khí hậu tiêu biểu của miền Nam nước ta là

A.

cận xích đạo gió mùa

B.

cận nhiệt đới có mùa đông lạnh

C.

nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh

D.

ôn đới gió mùa

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long ở nước ta hàng năm được mở rộng ra biển là do quá trình

A.

bóc mòn

B.

vận chuyển

C.

xâm thực

D.

bồi tụ

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Tỉnh có lượng mưa ít nhất của nước ta là (Atlat Địa lí Việt Nam trang 9)

A.

Bà Rịa – Vũng Tàu

B.

Ninh Thuận

C.

Lạng Sơn

D.

TP. Hồ Chí Minh

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Khu vực có mùa đông đến sớm và kết thúc muộn ở nước ta là

A.

Tây Bắc

B.

Trường Sơn Nam

C.

Đông Bắc

D.

Trường Sơn Bắc

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của miền Bắc nước ta là

A.

rừng cận xích đạo gió mùa.

B.

rừng xích đạo gió mùa.

C.

rừng nhiệt đới gió mùa.

D.

rừng cận nhiệt đới gió mùa.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở:

A.

Tây Nguyên

B.

Đông Nam Bộ

C.

Trung du và miền núi Bắc Bộ

D.

Bắc Trung Bộ

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Vùng có mật độ dân số thấp nhất ở nước ta là

A.

Bắc Trung Bộ

B.

Đông Bắc

C.

Tây Nguyên

D.

Tây Bắc

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Ý nào đúng nhất khi nói về nguyên nhân của sự thay đổi cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của nước ta?

A.

Quá trình đô thị hóa.

B.

Kết quả của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

C.

Kết quả của nền kinh tế thị trường.

D.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Ở nước ta, việc làm đang là vấn đề gay gắt vì

A.

thiếu lao động lành nghề

B.

lao động dồi dào trong khi kinh tế phát triển chậm

C.

lao động có trình độ cao ít

D.

tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm cao

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Ý nào dưới đây không phải là một trong những biện pháp duy trì đa dạng sinh học ở nước ta?

A.

Ban hành Sách đỏ Việt Nam.

B.

Xây dựng, mở rộng hệ thống vườn quốc gia.

C.

Nhà nước giao đất giao rừng cho các hộ dân.

D.

Quy hoạch khai thác.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của dân số nước ta?

A.

Đa chủng tộc

B.

Đông dân, nhiều thành phần dân tộc

C.

Tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ

D.

Phân bố chưa hợp lý

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 4,5, nước nào không có vùng biển chung với nước ta?

A.

Myanma

B.

Malaysia

C.

Thái Lan

D.

Indonesia

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Dốc sườn đông, thoải sườn tây là đặc điểm của khu vực địa hình

A.

Đông Bắc.

B.

Trường Sơn Bắc.

C.

Tây Bắc

D.

Trường Sơn Nam

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Nơi có thềm lục địa hẹp nhất nước ta là vùng biển

A.

Vịnh Thái Lan

B.

Bắc Trung Bộ

C.

Nam Trung Bộ

D.

Vịnh Bắc Bộ

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Cho biểu đồ

Trong giai đoạn 2005 – 2014, cơ cấu lao động đang làm việc ở nước ta có sự chuyển dịch theo hướng

A.

Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp.

B.

Tăng tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng, dịch vụ.

C.

Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng, nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng khu vực dịch vụ.

D.

Tăng tỉ trọng khu vực dịch vụ, giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Cho biểu đồ

Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ?

A.

Tổng số lao động năm 2014 lớn hơn năm 2005.

B.

Tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp – xây dựng cao nhất.

C.

Tỉ lệ lao động khu vực dịch vụ tăng nhanh.

D.

Tỉ lệ lao động khu vực công nghiệp – xây dựng tăng chậm.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Khu vực có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng các cảng biển nước ta là:

A.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

B.

Duyên hải Bắc Trung Bộ.

C.

Vịnh Bắc Bộ.

D.

Vịnh Thái Lan.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Vùng có tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm cao nhất ở nước ta là

A.

Đồng bằng sông Hồng

B.

Đông Nam Bộ

C.

Tây Nguyên

D.

Bắc Trung Bộ

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Nguyên nhân làm cho khí hậu nước ta không bị khô hạn như các nước khác cùng vĩ độ ở Tây Nam Á, Bắc Phi là do nước ta nằm.

A.

ở vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu

B.

giáp Biển Đông

C.

trên đường di cư của nhiều sinh vật

D.

gần trung tâm khu vực Đông Nam Á

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Tác động lớn nhất của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta là

A.

chuyển dịch cơ cấu kinh tế

B.

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

C.

tăng cường cơ sở vật chất ở đô thị

D.

giải quyết việc làm cho người lao động

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

85% diện tích nước ta là địa hình

A.

đồi núi có độ cao trung bình

B.

núi cao

C.

đồng bằng và đồi núi thấp

D.

đồng bằng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Ý nào dưới đây không phải là hướng giải quyết việc làm ở nước ta?

A.

Phân bố lại dân cư và lao động

B.

Khuyến khích sinh viên đi du học

C.

Thực hiện tốt chính sách dân số

D.

Xuất khẩu lao động, hợp tác đầu tư

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Ranh giới tự nhiên của 4 khu vực địa hình đồi núi: Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam ở nước ta là

A.

dãy Hoàng Liên Sơn, sông Cả, dãy Bạch Mã.

B.

dãy Con Voi, sông Cả, dãy Bạch Mã.

C.

sông Hồng, sông Cả, dãy Bạch Mã.

D.

dãy Hoàng Liên Sơn, sông Mã, dãy Hoành Sơn.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Vùng chịu ảnh hưởng của gió tây khô nóng rõ nhất ở nước ta là (Atlat Địa lí Việt Nam trang 9)

A.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

B.

Tây Bắc.

C.

Đồng bằng sông Hồng.

D.

Bắc Trung Bộ.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Phần lớn diện tích lưu vực sông Mê Kông của nước ta thuộc khu vực nào? (Atlat Địa lí Việt Nam trang 10)

A.

Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

B.

Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

C.

Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Cơ cấu dân số trẻ có thuận lợi là

A.

nguồn lao động dồi dào

B.

thị trường tiêu thụ lớn

C.

lao động có kinh nghiệm trong quản lý, sản xuất

D.

quỹ phúc lợi xã hội cao

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Biển Đông nằm trong vùng:

A.

cận xích đạo gió mùa.

B.

ôn đới gió mùa.

C.

nhiệt đới gió mùa.

D.

cận nhiệt đới gió mùa.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn