Kết quả bài thi số 306126

In đề thi
; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút;
Kết quả bài thi của
Phan Hoang Tuong
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 25 phút
80 điểm
Mã đề thi 306126
Môn Toán học, Lớp 7
kết thúc thi 08/01/2021 | 15:03:53
BÀI THI SỐ #306126
Câu 1

Cho  cùng dấu thì:  

A.

x = 0

B.

x > 0  

C.

x  < 0

D.

Cả B,C đều sai

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Số hữu tỉ nào sau đây không nằm giữa

A.

B.

C.

D.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Chọn câu sai :  Các số nguyên x, y mà là :

A.

x = 1, y = 6

B.

x=2, y = -3

C.

x = - 6, y = - 1

D.

x = 2, y = 3

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chọn câu trả lời đúng:

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Chọn câu trả lời đúng:

A.

B.

C.

-1

D.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Cho biết :     thì :

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Các máy cày có cùng năng suất cày trên các cánh đồng có cùng diện tích thì : 

A. Số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc B. Số máy tỉ lệ thuận với số ngày hoàn thành công việc
C. Số ngày hoàn thành công việc tỉ lệ với số máy D. Cả A, C đều sai
Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì số nhỏ nhất trong ba số được chia là :

A.

24

B.

21

C.

12

D.

48

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày . Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần thêm mấy người ? ( với năng suất máy như nhau ) 

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Với số tiền để mua 38 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, Biết giá vải loại II chỉ bằng 95% giá vải loại I ?

A.

39

B.

40

C.

41

D.

42

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Cho hàm số y = f (x) = 2x2  +3 . Ta có :

A.

f (0) = 5 

B.

f (1)  = 7 

C.

f (-1) = 1

D.

f(-2) = 11

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Cho hàm số . Nếu y = 5 thì x bằng 

A.

6

B.

36 

C.

16

D.

25

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Cho bảng giá trị :

Hàm số y = f (x) được cho bởi công thức : 

A.

y= 3x

B.

y = - 3x 

C.

y = 3  | x | 

D.

  y = -3.| x |

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng :

A.

Hoành độ 

B.

0

C.

1

D.

-1

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Cho hình vẽ sau   . Ta có :       

A.

M ( 2; 3 )

B.

M ( 2 ; 0 )        

C.

M (  0; 3 ) 

D.

M (  0; 3 ) 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Hai điểm đối xứng qua trục hoành thì

A.

Hai điểm đối xứng qua trục hoành thì

B.

Có tung độ đối nhau

C.

Cả A, B đều sai

D.

Cả A, B đều đúng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Đồ thị hàm số y = a x ( a ≠ 0) là : 

A.

Một đường thẳng 

B.

Đi qua gốc tọa độ  

C.

Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ  

D.

Cả ba câu đều đúng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Điểm thuộc đồ thị hàm số y = - 2x là :

A.

M ( - 1; -2 ) 

B.

N ( 1; 2 )

C.

P ( 0 ; -2 )

D.

Q ( -1; 2 )

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Đồ thị của hàm số  y = x là  đường thẳng OA  với O ( 0 ; 0 ) và  

A.

A.( 1 ; 3 ) 

B.

A.( -1 ; -3 )

C.

A.( 3 ; 1 )

D.

A.(-3 ; 1 )

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Cho hình vẽ . Đường thẳng OK là đồ thị của hàm số: 

A.

y  = - 2 x 

B.

y = - 0,5x

C.

D.

y = 2 x  

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn