Kết quả bài thi số 306505

In đề thi
; Môn học: ; 55 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Thùy
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 55 câu hỏi
Làm trong 50 phút
85.5 điểm
Mã đề thi 306505
Môn Địa lý, Lớp 12
kết thúc thi 12/01/2021 | 21:29:12
BÀI THI SỐ #306505
Câu 1

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ? 

A.

Vân Đồn.                                                       

B.

Đình Vũ – Cát Hải.    

C.

Nghi Sơn.                                                     

D.

Vũng Áng.  

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ tiếp giáp Biển Đông? 

A.

Lạng Sơn.               

B.

Quảng Ninh.             

C.

Bắc Giang.             

D.

Thái Nguyên. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết mỏ apatit có nhiều ở tỉnh nào sau đây? 

A.

Lai Châu.               

B.

Lào Cai.                   

C.

Yên Bái.                  

D.

Sơn La.  

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ? 

A.

Cao Bằng.                

B.

Lạng Sơn.                

C.

Hà Giang.              

D.

Quảng Ninh.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du miền núi Bắc Bộ có các trung tâm công nghiệp nào?

A.

Hải Phòng, Hạ Long, Thái Nguyên.            

B.

Hải Phòng, Hạ Long, Cẩm Phả. 

C.

Hạ Long, Cẩm Phả, Việt Trì. 

D.

Thái Nguyên, Hạ Long, Cẩm Phả.              

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Cẩm Phả gồm những ngành công nghiệp nào? 

A.

Khai thác than đá và cơ khí.                         

B.

Khai thác than đá và than nâu. 

C.

Khai thác than đá và luyện kim màu.            

D.

Cơ khí và chế biến nông sản. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng? 

A.

Thái Nguyên.          

B.

Cẩm Phả.                 

C.

Hạ Long.               

D.

Bắc Ninh.  

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, theo biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cho biết nhận định nào sau đây đúng?          

A.

Tỉ trọng nông, lâm, nghiệp thủy sản lớn nhất.  

B.

Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng nhỏ nhất.  

C.

Tỉ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản nhỏ nhất. 

D.

Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng lớn nhất. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, theo biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng, hãy cho biết nhận định nào sau không đúng?          

A.

Nông lâm thủy sản chiếm tỉ trọng cao nhất. 

B.

Nông lâm thủy sản chiếm tỉ trọng thấp nhất. 

C.

Công nghiệp và xây dựng chiểm tỉ trọng khá cao. 

D.

Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất.  

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, nhận định nào sau đây không đúng khi nói về thế mạnh kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?     

A.

Khai thác khoáng sản. 

B.

Phát triển thủy điện. 

C.

Trồng và chế biến cây công nghiệp và cây dược liệu. 

D.

Chăn nuôi gia cầm. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Bắc Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) dưới 9 nghìn tỉ đồng?

A.

Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế. 

B.

Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Vũng Áng. 

C.

Chân Mây – Lăng Cô, Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò. 

D.

Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò, Đông Nam Nghệ An. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy xác định các tuyến đường bộ theo chiều Đông – Tây của vùng Bắc Trung Bộ? 

A.

Quốc lộ 7, 8, 9.                                           

B.

Quốc lộ 7, 14, 15.          

C.

Quốc lộ 8, 14, 15.                                       

D.

Quốc lộ 9, 14, 15. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các ngành của trung tâm công nghiệp Huế? 

A.

Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí. 

B.

Chế biến nông sản, dệt, may, cơ khí .  

C.

Chế biến nông sản, đóng tàu, cơ khí.  

D.

Chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết mỏ sắt và crôm có ở tỉnh nào của vùng Bắc Trung Bộ? 

A.

Thanh Hóa, Nghệ An.                                 

B.

Thanh Hóa, Hà Tĩnh. 

C.

Thanh Hóa, Quảng Bình.                            

D.

Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các cửa khẩu nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ? 

A.

Na Mèo, Nậm Cắn.                                     

B.

Cầu treo, Cha Lo. 

C.

Lao Bảo, A Đớt.                                           

D.

Cầu Treo, Lao Bảo. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cảng biển Cửa Lò và Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây? 

A.

Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế.                  

B.

Nghệ An, Quảng Bình. 

C.

Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế.                        

D.

Nghệ An, Thừa Thiên - Huế.  

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các quặng titan của vùng Bắc Trung Bộ có ở những tỉnh nào sau đây? 

A.

Nghệ An, Hà Tĩnh.                                       

B.

Hà Tĩnh, Quảng Bình.                                                                                                 

C.

Thừa Thiên - Huế, Nghệ An. 

D.

Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh.                        

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết tuyến đường bộ theo hướng Đông – Tây nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ? 

A.

Đường số 6.           

B.

Đường số 7.            

C.

Đường số 8.              

D.

Đường số 9. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về phân bố cây công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ?  

A.

Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An. 

B.

Cà phê trồng nhiều ở vùng Tây Nghệ An. 

C.

Cao su được trồng ở Quảng Bình. 

D.

Dừa trồng nhiều ở Tây Nghệ An. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng với sự phân bố cây công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ?  

A.

Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.  

B.

Cao su trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An. 

C.

Hồ tiêu được trồng ở vùng núi Tây Nghệ An.  

D.

Dừa trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành đa dạng nhất ở Bắc Trung Bộ? 

A.

Huế.                        

B.

Bỉm Sơn.                  

C.

Nam Định

D.

Vinh.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, trong các cây công nghiệp chuyên môn hóa ở Bắc Trung Bộ không có loại cây công nghiệp nào sau đây? 

A.

Cao su.                    

B.

Cà phê.                    

C.

Chè.                           

D.

Điều. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo biên giới Việt - Lào ở vùng Bắc Trung Bộ theo hướng từ Nam ra Bắc ta gặp lần lượt các cửa khẩu quốc tế nào?

A.

Na Mèo, Cầu Treo, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Nậm Cắm.          

B.

A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Nậm Cắm, Na Mèo. 

C.

Nậm Cắm, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Na Mèo. 

D.

Na Mèo, Nậm Cắm, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, A Đớt. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Bắc Trung Bộ? 

A.

Huế.                         

B.

Thanh Hóa.             

C.

Vinh.                 

D.

Nam Định.  

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, theo hướng từ Nam ra Bắc ơ vùng Bắc Trung Bộ ta lần lượt gặp các trung tâm công nghiệp  là :

A.

Huế, Vinh, Thanh Hóa, Bỉm Sơn.                 

B.

Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Huế, Vinh.           

C.

Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.                 

D.

Vinh, Huế, Thanh Hóa, Bỉm Sơn. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?  

A.

Phú Yên.               

B.

Ninh Thuận.            

C.

Quảng Nam.          

D.

Quảng Trị.  

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc tỉnh và thành phố nào của nước ta? 

A.

Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.            

B.

Quảng Nam và thành Phố Đà Nẵng. 

C.

Phú Yên và thành Phố Đà Nẵng.                 

D.

Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A.

Quốc lộ 1A và đường 14.                    

B.

Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam.  

C.

Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. 

D.

Đường sắt Bắc – Nam và đường Hồ Chí Minh. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các cảng nào sau đây ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A.

Quy Nhơn, Nha Trang.                               

B.

Đà Nẵng, Vũng Tàu. 

C.

Phan Thiết, Chân Mây.  

D.

Dung Quất, Chân Mây.                               

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh, thành phố nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?  

A.

Đà Nẵng.               

B.

Quảng Ngãi.            

C.

Bình Định.              

D.

Khánh Hòa. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng? 

A.

Đà Nẵng và Nha Trang.                               

B.

Quảng Ngãi và Quy Nhơn. 

C.

Quy Nhơn và Khánh Hòa.                            

D.

Phan Thiết và Nha Trang.  

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi nằm trên sông nào? 

A.

Sông Đồng Nai.                                            

B.

Sông La Ngà. 

C.

Sông Đà Rằng.                                             

D.

Sông Trà Khúc. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng về thế mạnh của vùng Tây Nguyên?       

A.

Phát triển cây công nghiệp lâu năm.      

B.

Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi. 

C.

Khai thác và chế biến khoáng sản. 

D.

Khai thác và chế biến lâm sản. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?          

A.

Liền kề vùng Đông Nam Bộ. 

B.

Giáp miền Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. 

C.

Nằm sát vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 

D.

Giáp với Biển Đông. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cao nguyên nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên? 

A.

Đăk Lăk.                 

B.

Mơ Nông.                

C.

Lâm Viên.            

D.

Mộc Châu. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, dọc theo bờ biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lượt gặp các khu kinh tế ven biển nào?          

A.

Vân Phong, Nam Phú Yên, Nhơn Hội, Dung Quất, Chu Lai. 

B.

Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.  

C.

Dung Quất, Chu Lai, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.

D.

Vân Phong, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có ít ngành công nghiệp nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A.

Phan Thiết.              

B.

Nha Trang.             

C.

Quảng Ngãi.              

D.

Đà Nẵng. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không nằm ở Tây Nguyên? 

A.

Bờ Y.

B.

Bu Prăng

C.

Lệ Thanh

D.

A Đớt.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ?  

A.

Quảng Ngãi.           

B.

Đà Nẵng.                  

C.

Quy Nhơn.                

D.

Nha Trang. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp ở trung tâm công nghiệp Quy Nhơn không có ngành công nghiệp nào sau đây? 

A.

Cơ khí.                                                          

B.

Hóa chất, phân bón.  

C.

Khai thác, chế biến lâm sản.                         

D.

Chế biến nông sản. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 41

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng Đông Nam Bộ?          

A.

Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.  

B.

Biên Hòa, Thủ Dầu Một, TP.Hồ Chí Minh. 

C.

TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa.

D.

Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 42

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.     

A.

Cần Thơ, Long Xuyên.

B.

Cà Mau, Sóc Trăng. 

C.

Cà Mau, Rạch Giá.                                     

D.

Cần Thơ, Cà Mau. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 43

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên các khu kinh tế ven biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long?  

A.

Định An, Bạc Liêu.                                     

B.

Định An, Năm Căn. 

C.

Năm Căn, Rạch Giá.                                   

D.

Định An, Kiên Lương.  

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 44

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?  

A.

Hoa Lư.                 

B.

Xa Mát.                    

C.

Đồng Tháp.                 

D.

Mộc Bài. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 45

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng đồng sông Cửu Long? 

A.

Mộc Bài.               

B.

Đồng Tháp.             

C.

An Giang.                    

D.

Hà Tiên. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 46

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long?  

A.

Rạch Giá.              

B.

Cần Thơ.                 

C.

Cà Mau.                       

D.

Vũng Tàu.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 47

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào có qui mô trên 120 nghìn tỉ đồng của vùng Đông Nam Bộ?  

A.

Biên Hòa.              

B.

Thủ Dầu Một.          

C.

TP.Hồ Chí Minh.         

D.

Vũng Tàu. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 48

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long cho biết nhận xét nào sau đây là đúng

A.

Tỉ trọng dịch vụ của Đông Nam Bộ lớn hơn đồng bằng sông Cửu Long.  

B.

Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng của Đông Nam Bộ lớn hơn đồng bằng sông Cửu Long. 

C.

Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng nông, lâm, thủy sản nhỏ hơn Đông Nam Bộ. 

D.

Đông Nam Bộ có tỉ trọng công nghiệp và xây dựng nhỏ hơn đồng bằng sông Cửu Long. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 49

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tuyến đường ô tô nào nối liền vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên? 

A.

Quốc lộ 14 và 20.                                         

B.

Quốc lộ 13 và 14.  

C.

Quốc lộ 1 và 14.                                           

D.

Quốc lộ 1 và 13. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 50

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, nhận xét nào sau đây chính xác về quy mô các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long? 

A.

Các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ đều có qui mô trên 120 nghìn tỉ đồng. 

B.

Các trung tâm công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long đều có qui mô lớn hơn 120 nghìn tỉ đồng. 

C.

Qui mô các trung tâm công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ.         

D.

Các trung tâm công nghiệp của Đông Nam bộ có qui mô lớn hơn các trung tâm công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long.  

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 51

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất ở Đông Nam Bộ? 

A.

Biên Hòa.                                                      

B.

Thủ Dầu Một.  

C.

TP. Hồ Chí Minh.                                         

D.

Vũng Tàu. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 52

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Đông Nam Bộ? 

A.

Thủ Dầu Một.           

B.

Vũng Tàu.               

C.

Biên Hòa.               

D.

Tân An. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 53

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết Đông Nam Bộ không có cửa khẩu quốc tế nào sau đây? 

A.

Bờ Y.                         

B.

Xa Mát.                  

C.

Mộc Bài.                

D.

Hoa Lư. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 54

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Cần Thơ không có ngành công nghiệp nào sau đây? 

A.

Vật liệu xây dựng.     

B.

Cơ khí.                    

C.

Đóng tàu.               

D.

Hóa chất. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 55

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cây công nghiệp chuyên môn hóa hàng đầu ở Đông Nam Bộ là:

A.

Cao su.                        

B.

Cà phê.                   

C.

Hồ tiêu.                   

D.

Điều.  

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
85.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50    Câu hỏi 51    Câu hỏi 52    Câu hỏi 53    Câu hỏi 54    Câu hỏi 55   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn