Kết quả bài thi số 306590

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Ng Thị Khánh Vi
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
80 điểm
Mã đề thi 306590
Môn Hóa học, Lớp 9
kết thúc thi 14/01/2021 | 06:46:09
BÀI THI SỐ #306590
Câu 1

Cho một ít bột Cu(OH)2 vào ống nghiệm. Nhỏ tiếp vào ống nghiệm dung dịch HCl, lắc nhẹ. Hiện tượng xảy ra là:

A.

Bột Cu(OH)2 tan dần, thu được dung dịch không màu.

B.

Bột Cu(OH)2 tan dần, thu được dung dịch màu xanh.

C.

Bột Cu(OH)2 không tan.

D.

Bột Cu(OH)2 không tan, thu được dung dịch màu xanh.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Sản phẩm của phản ứng phân hủy Cu(OH)2 bởi nhiệt là:

A.

CuO và H2O

B.

Cu, H2O và O2

C.

CuO và H2

D.

Cu, O2 và H2

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Cho 38,25 g BaO tác dụng hoàn toàn với 100 g dung dịch Na2SO4. Nồng độ phần trăm và khối lượng kết tủa sau phản ứng là:

A.

42,13% và 58,25g

B.

26,6% và 58,25g

C.

25% và 50g

D.

Kết quả khác.

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm bị mất nhãn sau: H2SO4, NaOH, NaCl, NaNO3.

A.

Dùng quỳ tím và dung dịch AgNO3.

B.

Dùng phenolphtalein và dung dịch AgNO3.

C.

Dùng quỳ tím và dung dịch BaCl2.

D.

Chỉ dùng quỳ tím.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Các nguyên tố hóa học dưới đây, nguyên tố nào có oxit, oxit này tác dụng với nước, tạo ra dung dịch có pH > 7?

A.

Mg

B.

Na

C.

S

D.

Cu

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Có hai lọ đựng dung dịch bazơ NaOH và Ca(OH)2. Dùng chất nào sau đây để phân biệt hai chất trên:

A.

MgO

B.

HCl

C.

NaCl

D.

Na2CO3

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Có thể dùng dung dịch NaOH để phân biệt được 2 muối nào có trong các cặp sau:

A.

dung dịch NaCl và dung dịch BaCl2.

B.

dung dịch KNO3 và dung dịch Ba(NO3)2.

C.

dung dịch Na2S và BaS.

D.

dung dịch FeSO4 và dung dịch Fe2(SO4)3.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Tất cả các bazơ nào sau đây đều bị nhiệt phân hủy:

A.

Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2

B.

Ca(OH)2, Mg(OH)2, Ba(OH)2

C.

NaOH, Ca(OH)2, KOH

D.

Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Cho các phương trình phản ứng sau:
1. Ca(OH)2 + X  CaCO3 + H2O
2. Ca(OH)2 + Y  CaCO3 + 2NaOH
3. Ca(OH)2 + Z  2CaCO3 + 2H2O
4. Ca(OH)2 + T  CaCO3 + 2H2O
X, Y, Z, T lần lượt là:

A.

H2CO3, CaCO3, Na2CO3, H2O

B.

CO2, Na2CO3, Ca(HCO3)2, H2CO3

C.

H2CO3, H2O, Na2CO3, CaCO3

D.

CO2, Na2CO3, H2O, Ca(HCO3)2

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Hòa tan 8 g NaOH trong nước thành 800 ml dung dịch. Dung dịch này có nồng độ mol là:

A.

0,25 M

B.

2,5 M

C.

3,5 M

D.

10 M

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn