Kết quả bài thi số 306778

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Phan Nga
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
80 điểm
Mã đề thi 306778
Môn IQ Test, Level 3
kết thúc thi 16/01/2021 | 21:44:35
BÀI THI SỐ #306778
Câu 1

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Nếu thanh Y chuyển động sang trái với một vận tốc đều, thì thanh X sẽ chuyển động như thế nào?

A.

Sang trái, nhanh hơn

B.

Sang trái, cùng vận tốc

C.

Sang phải, nhanh hơn

D.

Sang phải, chậm hơn

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Nếu thanh Y chuyển động đều sang trái với một vận tốc đều, thì thanh X sẽ chuyển động như thế nào?

A.

Sang trái, nhanh hơn

B.

Sang phải, cùng vận tốc

C.

Sang phải, chậm hơn

D.

Sang trái, cùng vận tốc

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Mẫu nào có thể gấp thành hình dưới đây?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Điền hình thích hợp vào chỗ trống.

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn