Kết quả bài thi số 306871

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Minh Hoàng
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
80 điểm
Mã đề thi 306871
Môn Giáo dục công dân, THPT Quốc gia
kết thúc thi 17/01/2021 | 22:33:45
BÀI THI SỐ #306871
Câu 1

Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thanh niên đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự..., là hình thức

A.

Thực hiện đúng đắn các quyền hợp pháp.

 

B.

Không làm những điều pháp luật cấm.

 

C.

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý.

 

D.

 

 Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý, làm những  gì mà pháp luật quy định phải làm.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Thời gian làm việc của người cao tuổi được quy định trong luật lao động là:

A.

Không được quá 4 giờ một ngày hoặc 24 giờ một tuần.

B.

Không được quá 5 giờ một ngày hoặc 30 giờ một tuần.

C.

Không được quá 6 giờ một ngày hoặc 24 giờ một tuần.

D.

Không được quá 7 giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì 2 bên nam, nữ phải......quan hệ như vợ chồng.

A.

Duy trì 

B.

Chấm dứt   

C.

Tạm hoãn 

D.

Tạm dừng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho ứng cử viên là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Quyền bầu cử.

B.

Quyền ứng cử.

C.

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

D.

Quyền tự do ngôn luận.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Biểu hiện nào dưới đây là thể hiện sự bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A.

Vợ chồng bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

B.

Chỉ có người vợ phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

C.

Chỉ có người chồng mới có quyền chọn nơi cư trú và thời gian sinh con.

D.

Người vợ phải làm theo các quyết định của chồng.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Đâu là phương pháp quản lý xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất?

A.

Pháp luật.

B.

Giáo dục.

C.

Kế hoạch.

D.

Đạo đức.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Pháp luật nước ta khuyến khích tự do sáng tạo, phổ biết các tác phẩm văn học, nghệ thuật có lợi cho đất nước là nhằm thúc đẩy quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Quyền sáng tác     

B.

Quyền được phát triển

C.

Quyền tinh thần  

D.

Quyền văn hóa

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Đặc trưng của pháp luật 

A.

phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền do nhà nước đại diện

B.

phù hợp với ý chí của nhân dân lao đôṇ g do nhà nước đại diện

C.

 có tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực bắt buộc chung, có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

D.

thể hiện nguyện vọng của nhân dân do nhà nước quản lý.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Ông Phú không đồng ý với Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về thu hồi đất của gia đình ông để giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hải sử dụng. Ông đã khiếu nại lên Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong trường hợp này ông Phú đã 

A.

thi hành pháp luật.

B.

áp dụng pháp luật.

C.

tuân thủ pháp luật.

D.

sử dụng pháp luật.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Chỉ ra quan niệm không đúng về quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động?

A.

Mọi công dân không phân biệt giới tính, độ tuổi đều được Nhà nước bố trí việc làm

B.

Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động

C.

Chỉ bố trí lao động nam làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại

D.

Lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao sẽ được ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Các hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước, do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ được gọi là vi phạm

A.

Hành chính 

B.

Pháp luật hành chính

C.

Kỉ luật 

D.

Pháp luật lao động

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Khái niệm pháp luật được hiểu là:

A.

Qui tắc xử sự của cơ quan nhà nước  

B.

Qui tắc xử sự có tính bắt buộc chung.

C.

Qui tắc xử sự của một cộng đồng người. 

D.

Qui tắc xử sự, chỉ bắt buộc với một số người. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Hình phạt trong pháp luật hình sự của các nước thể hiện “hậu quả pháp lý” nặng nề nhất mà chủ thể phải gánh chịu do hành vi vi phạm pháp luật gây ra thể hiện đặc trưng

A.

Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

B.

Tính quyền lực, bắt buộc chung

C.

Tính chủ quan, quy phạm phổ biến

D.

Tính ý chí

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Các quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của công dân được qui định trong : 

A.

Luật hành chính.   

B.

Luật hôn nhân - gia đình 

C.

Luật dân sự. 

D.

Hiến pháp 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

"Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang." là một nội dung thuộc 

A.

Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

B.

Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

C.

Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

D.

Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác; phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác; mặt hàng này sang mặt hàng khác là tác động nào sau đây của quy luật giá trị?

A.

Kích thích lực lượng sản xuất phát triển

B.

Phân hoá giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá

C.

Tăng năng suất lao động

D.

Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Bác B là nông dân trồng rau ở khu vực ngoại thành. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán vì giá rau ở nội thành cao hơn. Vậy hành vi của bác B chịu tác động nào của quy luật giá trị?

A.

Điều tiết sản xuất

B.

Tác động tự phát 

C.

Điều tiết lưu thông

D.

Nâng cao năng suất

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Thực hiện pháp luật không phải là nội dung nào dưới đây?

A.

Làm những việc mà pháp luật cho phép làm

B.

Làm những việc mà pháp luật quy định làm

C.

Không làm những việc mà pháp luật cấm

D.

Làm những việc mà pháp luật cấm

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Cơ quan, tổ chức duy nhất nào có quyền ban hành và đảm bảo thực hiện pháp luật?

A.

Các cơ quan nhà nước

B.

Tỉnh thành

C.

Chính phủ

D.

Nhà nước

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Vợ chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau là thực hiện quyền bình đẳng trong quan hệ

A.

riêng tư 

B.

tình cảm

C.

thân nhân

D.

xã hội

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Anh G muốn bán 1 chiếc xe ô tô là tài sản riêng của anh G trước khi kết hôn, nhưng vợ không đồng ý. Vậy, theo quy định của pháp luật anh G có quyền bán chiếc xe đó không?

A.

Được, vì chiếc xe thuộc sở hữu của anh G

B.

Không, vì khi kết hôn chiếc xe sẽ là tài sản chung

C.

Không, vì đây là tài sản đang tranh chấp

D.

Được, nhưng phải được vợ chấp thuận

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Cuộc họp tổng kết năm của xã X có ông A là chủ tịch xã, ông V là phó chủ tịch xã và chị H, anh D, anh Y là đại diện các hộ dân của xã cùng tham gia. Khi chị H có ý kiến đề nghị xem xét việc một vài gia đình trong xã sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, ông A buộc chị dừng phát biểu. Thấy chị H vẫn tiếp tục trình bày ý kiến của mình nên ông V đã cắt ngang lời và đuổi chị ra ngoài rồi chỉ đạo anh D giám sát chị. Sau cuộc họp, anh Y đã viết bài phản ánh về sự việc này trên mạng xã hội. Những ai sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A.

Ông A, ông V và anh Y.

B.

Ông A và ông V.

C.

Ông V và chị H.

D.

Ông A, ông V và anh D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

A tốt nghiệp THPT , A không thi đại học mà ở nhà kinh doanh với gia đình. Sau 3 năm làm chung, đến năm thứ 4 thì A xin ra ngoài mở công ty riêng và được bố mẹ đồng ý và cấp cho một số vốn. Do nhạy bén với thi trương lên chỉ sau một thời gian ngắn, công việc kinh doanh của A đã phát triển một cách cực kỳ nhanh chóng. Việc A mở công ty và thành công rực rỡ là do tác động nào của quy luật giá trị?

A.

Tự nhiên.

B.

Tích cực.

C.

Tiêu cực.

D.

Qua lại.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Theo luật bầu cử, trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tật nguyền không thể đến địa điểm bỏ phiếu được thì

A.

tự mình viết vào phiếu bầu và nhờ người khác bỏ hộ vào hòm phiếu.

B.

tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ cử tri để cử tri bầu cử.

C.

tổ bầu cử gửi phiếu bầu qua đường bưu điện.

D.

nhờ người khác bầu cử giúp.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây ?

A.

Sử dụng pháp luật.

B.

Thi hành pháp luật.

C.

Tuân thủ pháp luật.

D.

Áp dụng pháp luật.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Để đảm bảo cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước Nhà nước và xã hội có trách nhiệm cùng tạo ra:

A.

các điều kiện đầy đủ về vật chất.

B.

các điều kiện đầy đủ về tinh thần.

C.

các điều kiện vật chất, tinh thần.

D.

các điều kiện kinh tế chính trị.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Công ty nước giải khát THP chi rất nhiều tiền cho các hoạt động quảng cáo trên truyền hình đối với sản phẩm của công ty mình và quảng cáo không trung thực về chất lượng sản phẩm đó. Hành vi này của công ty THP là hành vi cạnh tranh

A.

sáng tạo.

B.

lành mạnh.

C.

không lành mạnh.

D.

rất không lành mạnh.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Việc chủ động thực hiện nghĩa vụ bầu cử đúng luật là công dân đã làm tốt trách nhiệm của mình trong
lĩnh vực

A.

kinh tế.

B.

chính trị.

C.

văn hóa.

D.

giáo dục.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Tỉ giá hối đoái giữa đơn vị tiền tệ của quốc gia này với tiền tệ của quốc gia khác trong từng thời điểm nhất định, là muốn nói tới chức năng nào của tiền tệ?

A.

Lưu thông.

B.

Thanh toán.

C.

Cất trữ.

D.

Tiền tệ thế giới

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Bản chất của chủ nghĩa đế quốc được thể hiện ở yếu tố nào sau đây?

A.

Tập trung sản xuất và ra đời các tổ chức độc quyền, hình thành tư bản tài chính, xuất khẩu tư bản và đầu tư ra nước ngoài, sự phân chia thị trường thế giới giữa các tổ chức độc quyền, phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc đế quốc.

B.

Cạnh tranh gay gắt và ra đời các tổ chức độc quyên, hình thành tư bản tài chính, xuất khẩu tư bản và đầu tư ra nước ngoài, sự phân chia thị trường thế giới giữa các tổ chức độc quyền, phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc đế quốc.

C.

Hình thành chủ nghĩa đế quốc, hình thành tư bản tài chính, xuất khẩu tư bản và đầu tư ra nước ngoài, sự phân chia thị trường thế giới giữa các tổ chức độc quyền, phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc đế quốc.

D.

Mâu thuẫn không điều hòa được giữa các đế quốc, hình thành tư bản tài chính, xuất khẩu tư bản và đầu tư ra nước ngoài, sự phân chia thị trường thế giới giữa các tổ chức độc quyền, phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc đế quốc.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Chế độ phong kiến trung ương tập quyền đạt đến độ hoàn thiện trong lịch sử Việt Nam thuộc triều đại nào?

A.

Nhà Trần.

B.

Nhà Hồ.

C.

Nhà Lê.

D.

Nhà Nguyễn.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Phương án nào sau đây mô tả xã hội Việt Nam trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời?

A.

Từ một quốc gia phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến; dân ta từ chỗ tự do, trở thành nô lệ.

B.

Từ một quốc gia phong kiến địa chủ trở thành một nước thuộc địa phong kiến; dân ta từ chỗ tự do, trở thành người dân mất nước.

C.

Từ một quốc gia phong kiến tự chủ trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến; dân ta từ chỗ tự do, trở thành những kẻ bị nô dịch.

D.

Từ một quốc gia phong kiến truyền thống trở thành một nước thuộc địa bán phong kiến; dân ta từ chỗ tự do, từ chỗ tự chủ trở thành nô lệ, những kẻ làm thuê, bị nô dịch.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Chương trình khai thác thuộc địa lần I của thực dân Pháp ở Việt Nam diễn ra trong giai đoạn nào?

A.

1897 – 1914

B.

1858 – 1897

C.

1914 – 1918

D.

1897 – 1918

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, an ninh dân là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cố là lực lượng

A.

bộ đội biên phòng.

B.

quân đội nhân dân và công an nhân dân.

C.

dân quân tự vệ.

D.

công an nhân dân và bộ đội biên phòng.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Phát hiện cơ sỏ đánh bạc, D báo ngay cho công an. D đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

A.

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội .

B.

Quyền tố cáo .

C.

Quyền tự do ngôn luận.

D.

Quyền khiếu nại.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Nghi ngờ B lấy trộm xe máy, anh A báo công an xã sự việc đó. Công an xã ngay lập tức bắt B lên trụ sở công an để tạm giam. Việc công an bắt B đã vi phạm quyền nào của công dân?

A.

Quyền bất khả xâm phạm về danh dự.

B.

Quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe.

C.

Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng.

D.

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Anh C và N cùng kinh doanh thức ăn nhanh. Thấy cửa hàng của anh C bán được và thu được nhiều lợi nhuận nên vợ chồng anh N thuê anh K viết bài tung tin lên mạng xã hội về việc anh C bán hàng không đảm bảo chất lượng. Biết chuyện vợ anh K đã khuyên ngăn nhưng không được. Trong trường hợp này, ai là người vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Vợ chồng K và N.

B.

Vợ chồng N.

C.

Anh C và vợ chồng N.

D.

Anh K và vợ chồngN.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Thi hành pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm những gì pháp luật

A.

dự kiến sửa đổi

B.

quy định phải làm

C.

chuẩn bị thử nghiệm

D.

thăm dò dư luận

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hình thức

A.

tham khảo danh sách ứng cử

B.

thẩm định công tác bầu cử

C.

được giới thiệu ứng cử

D.

kiểm tra hoạt động bầu cử

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Đối với gia đình, phát triển kinh tế là tiền đề để

A.

Thực hiện tốt chức năng kinh tế

B.

Loại bỏ tệ nạn xã hội

C.

Đảm bảo ổn điịnh về kinh tế

D.

Xóa bỏ thất nghiệp

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn