Kết quả bài thi số 308744

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Huyền lã
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 308744
Môn Toán học, Lớp 8
kết thúc thi 19/02/2021 | 22:25:32
BÀI THI SỐ #308744
Câu 1

Từ tỉ lệ thức a/b = c/d với a, b, c, d khác 0 ta suy ra tỉ lệ thức:

A.

a/c = b/d

B.

a/b = d/c

C.

d/b = a/c

D.

a/b = b/c

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Tích của hai đơn thức 2x3y và 3x2y3 là:

A.

– 6x5y4

B.

6x5y4

C.

6x5y3

D.

– 6x6y3

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Cho a, b, c là các đường thẳng phân biệt. Nếu ac và bc thì:

A.

a cắt b

B.

a ⊥ b

C.

a // b

D.

a ≡ b

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:

A.

5x3y2 - 3xy5

B.

1 + xy

C.

(2x + 1/2)y

D.

-2x2y3z

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Cho ΔABC cân tại C, kết luận nào sau đây là đúng?

A.

AB = AC

B.

CA = CB

C.

BA = BC

D.

AC = BC

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

A.

3cm; 4cm; 5cm

B.

4cm; 6cm; 8cm

C.

5cm; 7cm; 8cm

D.

3cm; 5cm; 7cm

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Đa thức 4x(2y – z) + 7y(z – 2y) được phân tích thành nhân tử là:

A.

(2y + z)(4x – 7y)

B.

(2y + z)(4x + 7y)

C.

(2y – z)(4x + 7y)

D.

(2y – z)(4x – 7y)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Đa thức 5x2y - 10xy2 được phân tích thành nhân tử là:

A.

- 5xy(2x - y)

B.

- 5xy(x - 2y)

C.

5xy(2x - y)

D.

5xy(x - 2y)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Giá trị của x thoả mãn 2x(x + 3) + 2(x + 3) = 0 là:

A.

3 hoặc 1

B.

3 hoặc – 1

C.

– 3 hoặc – 1

D.

– 3 hoặc 1

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Đa thức x(x – 7) + (7 – x)2 được phân tích thành nhân tử là:

A.

(x - 7)(2x + 7)

B.

(x - 7)(2x - 7)

C.

7(x - 7)

D.

(x - 7)(x + 7)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn