Kết quả bài thi số 309111

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Ngày sinh: 23/09/2006
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 309111
Môn Sinh học, Lớp 9
kết thúc thi 24/02/2021 | 12:48:40
BÀI THI SỐ #309111
Câu 1

Phép lai nào sau đây được gọi là phép lai phân tích

A.

Aa x Aa

B.

Aa x aa

C.

aa x aa

D.

Aa x AA

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Người bị bệnh Tơcnơ có cặp NST giới tính như thế nào?

A.

XXY 

B.

XXX 

C.

OY

D.

OX

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Phép lai biểu hiện rõ nhất ưu thế lai là:

A.

Lai khác dòng 

B.

Lai khác loài

C.

Lai khác thứ   

D.

Lai cùng dòng.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Cơ thể có kiểu gen AaBB khi giảm phân bình thường cho mấy loại giao tử?

A.

3

B.

4

C.

2

D.

1

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có.

A.

4 kiểu hình khác nhau.

B.

Tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó.

C.

Các biến dị tổ hợp

D.

Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội: 1 lặn.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Mỗi chu kỳ xoắn của ADN

A.

Dài 34 A0, gồm 10 nucleotit, đường kính vòng xoắn là 20 A0.

B.

Dài 34 A0, gồm 10 cặp nucleotit, đường kính vòng xoắn là 20 A0

C.

Dài 20 A0, gồm 10 cặp nucleotit, đường kính vòng xoắn là 34 A0

D.

Dài 3,4 A0, gồm 10 cặp nucleotit, đường kính vòng xoắn là 20 A0

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Ở cà chua tính trạng quả đỏ( A) trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng ( a). Phép lai P: Aa x Aa thu được F1 phân li theo tỉ lệ

A.

Đồng tính quả vàng

B.

Đồng tính quả đỏ

C.

3 đỏ: 1 vàng

D.

1 đỏ: 1 vàng.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai là do:

A.

F1 có sức sống cao hơn so với bố mẹ

B.

F1 tập trung nhiều cặp gen đồng hợp trội có lợi

C.

F1 tập trung nhiều cặp gen đồng hợp lặn có lợi

D.

F1 tập trung nhiều gen trội có lợi

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Tự thụ phấn bắt buộc đối với cây giao phấn hoặc giao phối gần ở động vật gây ra hiện tượng thoái hoá vì:

A.

Tạo ra các cặp gen đồng hợp trội có lợi

B.

Tạo ra các cặp gen đồng hợp lặn gây hại

C.

Tạo ra nhiều cặp gen dị hợp

D.

Thế hệ sau có biểu hiện sinh trưởng, phát triển tốt hơn thế hệ trước.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Công nghệ sinh học là gì?

A.

Là các thao tác tác động lên ADN để chuyển đoạn ADN từ tế bào loài cho sang tế bào loài nhận

B.

Là ngành công nghiệp sử dụng tế bào sống và quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho can người.

C.

Là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen

D.

Là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn