Kết quả bài thi số 309158

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Dương Tử
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 309158
Môn Ngữ văn, Lớp 10
kết thúc thi 24/02/2021 | 21:34:04
BÀI THI SỐ #309158
Câu 1

 Đọc câu văn: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân - Quân điếu phạt trước lo trừ bạo." (trích Đại cáo Bình Ngô). Từ "Quân điếu phạt" trong câu văn trên có nghĩa là gì? 

A.

Đội quân từ khởi nghĩa nông dân nổi lên đánh đuổi quân xâm lược.

B.

Đội quân vì thương dân mà đánh kẻ có tội.

C.

Đội quân xuất thân từ những người dân lao động bình thường.

D.

Đội quân được cử đi trừng phạt kẻ có tội.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Nhận xét nào nêu đúng đặc điểm nghệ thuật của bài Bình Ngô đại cáo?

A.

Bài cáo được viết bằng văn vần có nhạc điệu, giàu hình ảnh và giàu giá trị bộc lộ cảm xúc

B.

Bài cáo được viết bằng văn xuôi tự sự, có tính chất trang trọng.

C.

Bài cáo được viết bằng văn biền ngẫu có tính cân đối, hài hòa.

D.

Bài cáo được viết bằng thơ cổ phong, ngôn ngữ vừa trang trọng vừa giàu sắc thái trữ tình.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Về cách lập luận của bài Cáo của Nguyễn Trãi, nhận xét nào dưới đây không đúng?

A.

Các sự kiện, chi tiết được đề cập tới không cụ thể, chi tiết mà thiên về khái quát, trừu tượng nhằm thể hiện nội dung tư tưởng của tác phẩm.

B.

Các phần, các đoạn liên kết rất chặt chẽ với nhau.

C.

Sắp xếp bố cục theo trình tự phát triển của các sự kiện.

D.

Sợi dây liên hệ xuyên suốt các phần là tư tưởng nhân nghĩa.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Nhận xét nào đúng về hai địa danh "Bồ Đằng", "Trà Lân" trong câu văn: "Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật - Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay" (trích Bình Ngô đại cáo)?

A.

Đó là tên hai địa danh ở Trung Quốc nơi đã diễn ra những trận chiến lớn, nổi tiếng trong lịch sử.

B.

Đó là tên hai địa danh ở nước ta, nơi đã diễn ra những trận đánh lớn đầu tiên mở đàu giai đoạn phản công của nghĩa quân Lam Sơn

C.

Đó là tên hai địa danh ở nước ta, nơi ghi dấu những chiến thắng vẻ vang trong công cuộc giữ nước, chống ngoại xâm của cha ông.

D.

Đó là tên hai địa danh ở nước ta, nơi đã diễn ra những chiến thắng quyết định buộc quân Minh phải đầu hàng, rút quân về nước.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Trong Đại cáo bình NgôNguyễn Trãi đã không sử dụng yếu tố nào để khẳng định nền độc lập, tự chủ của nước Đại Việt đối với phong kiến phương Bắc?

A.

Sự phân chia rõ ràng về cương vực lãnh thổ.

B.

Sự khác biệt về phong tục tập quán văn hóa.

C.

Sự khẳng định về truyền thống lịch sử, chế độ riêng.

D.

Sự khác biệt về tiếng nói, ngôn ngữ, trang phục.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Nhận xét nào trong những nhận xét sau nói đúng nhất về mục đích ra đời Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi?

A.

Ca ngợi Lê Lợi, chủ soái của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

B.

Tố cáo tội ác xâm lược của giặc Minh.

C.

Ban bố rộng rãi cho toàn dân về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Minh và tổng kết toàn diện cuộc kháng chiến.

D.

Ca ngợi truyền thống anh hùng và những giá trị văn hóa của dân tộc.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Trong đoạn: "Ta đây...lấy ít địch nhiều", Nguyễn Trãi đã dùng phương thức biểu đạt gì là chủ yếu để khắc họa hình ảnh Lê Lợi, vị chủ tướng của đoàn quân Lam Sơn?

A.

Miêu tả và tự sự.

B.

Biểu cảm và tự sự.

C.

Tự sự và thuyết minh.

D.

Thuyết minh và biểu cảm.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Trong bài Đại cáo bình Ngô, đoạn văn từ: "Ta đây núi Lam Sơn dấy nghĩa.....Cũng là chưa từng thấy xưa nay" thể hiện nội dung gì?

A.

Tố cáo, lên án những tội ác của giặc Minh đã gây ra cho nhân dân ta.

B.

Khẳng định tư tưởng nhân nghĩa và tư tưởng độc lập dân tộc của Đại Việt.

C.

Kể lại diễn biến cuộc kháng chiến, nêu cao sức mạnh của tư tưởng nhân nghĩa và lòng yêu nước.

D.

Lời khẳng định, tuyên bố thắng lợi và nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Trong tác phẩm Đại cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi, ta thấy giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến, nghĩa quân của ta đã "Dùng đại nghĩa và chí nhân để đối xử với kẻ bại trận". Mục đích của cách ứng xử ấy là gì?

A.

Để giặc không gây thù chuốc oán về sau.

B.

Để cho thấy cuôc chiến đâu của chúng ta là vì chính nghĩa. 

C.

Để giặc tự nhận ra sự sai lầm và tàn ác của chúng.

D.

Cả 3 ý trên đều đúng.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Tội ác nào dưới đây của giặc Minh không được Nguyễn Trãi nhắc đến trong Bình Ngô đại cáo?

A.

Thuế khóa nặng nề.

B.

Gây binh kết oán.

C.

Tàn hại con người, cây cỏ.

D.

Đốt hết các văn tự, sách vở.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn