Kết quả bài thi số 309192

In đề thi
; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Thanh Uy
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 15 câu hỏi
Làm trong 15 phút
80 điểm
Mã đề thi 309192
Môn Toán học, Lớp 3
kết thúc thi 08/07/2019 | 15:50:29
BÀI THI SỐ #309192
Câu 1

Hiên nay anh 24 tuổi em 20 tuổi. Hỏi 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?

A.

46
 

B.

50

C.

52

D.

48
 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Dùng 4 chữ số lẻ: 1, 3, 5, 7 để viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số:

A.

24 số

B.

30 số

C.

18 số

D.

12 số

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

4m 4 dm = ................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A.

440

B.

44

C.

404

D.

444 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Thứ tự các số: 45678, 45687, 45768, 45876 từ bé đến lớn là:

A.

45687, 45768,45876, 45678

B.

45678, 45687, 45768,45876

C.

45876, 45678, 45687, 45768

D.

45768,45876, 45678, 45687

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Số cần điền vào vị trí của x là:

A.

24

B.

23

C.

21

D.

22

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Thứ hai tuần này là ngày 25, thứ hai tuần trước là ngày

A.

19

B.

18

C.

16

D.

17

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Số cần điền vào vị trí của y là:

A.

20000

B.

19500

C.

19950

D.

2000

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 10 tuổi thì tổng số tuổi của cả bố, mẹ và con là bao nhiêu?

A.

51

B.

81

C.

71

D.

61

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Biết AB = 60mm. Diện tích hình vuông ABDC là:

A.

36 cm²

B.

36 mm

C.

3600 cm²

D.

3600 mm

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cho 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5. Từ 5 chữ số đó có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 12?

A.

6 số

B.

7 số

C.

12 số

D.

10 số

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Năm nay anh 14 tuổi. Tuổi em nhiều hơn một nửa tuổi anh là 2 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi anh gấp đôi tuổi em?

A.

3 năm

B.

7 năm

C.

4 năm

D.

5 năm

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số giống nhau:

A.

5 số

B.

9 số

C.

4 số

D.

12 số

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Cho 4 chữ số: 1, 0, 2, 4 . Hỏi viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

A.

12 số

B.

6 số

C.

18 số

D.

24 số

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Nếu viết ra giấy các số từ 1 đến 100 thì phải viết chữ số 5 bao nhiêu lần?

A.

10 lân

B.

11 lần

C.

20 lần

D.

19 lần

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Biết: A = a - 135 ; B = a - 153 Hãy so sánh A và B:

A.

Không thể so sánh được

B.

A > B

C.

A = B

D.

A < B

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn