Kết quả bài thi số 309232

In đề thi
; Môn học: ; 50 câu hỏi; Làm trong 75 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Ngọc Diệu
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 50 câu hỏi
Làm trong 75 phút
80 điểm
Mã đề thi 309232
Môn Tin học, Văn phòng
kết thúc thi 11/07/2019 | 20:42:25
BÀI THI SỐ #309232
Câu 1

Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, t bấm :

A.

Phím 10

B.

Phím ESC

C.

Phím Enter

D.

Phím Delete

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức = SQRT(A2) thì nhận được kết quả

A.

0

B.

5

C.

#VALUE

D.

#NAME

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Trong soạn thảo Word. muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện :

A.

Isert - Column

B.

View - Column

C.

Format - Column

D.

Table - Column

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Bạn hiểu B-Virus là gì ?

 

A.

Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B:

B.

Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện

C.

Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record )

D.

Là loại virus tin học chủ yếu lõy lan vào cỏc tệp của WinWord và Excel

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

A.

Tạo đường tắt để truy cập nhanh

B.

Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền

C.

Đóng các cửa sổ đang mở 

D.

Tất cả đều sai

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản ?

A.

Shift+Home

B.

Atl+Home

C.

Ctrl+Home

D.

Ctrl+Alt+Home

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục :

A.

Portrait 

B.

Right

C.

Left 

D.

Landscape

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

A.

Tinhoc 

B.

3

C.

HOC

D.

TIN

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy ?

A.

Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang

B.

Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không

C.

Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang

D.

Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?

A.

Tin hoc van phong

B.

Tin hoc van phong

C.

TIN HOC VAN PHONG

D.

Tin Hoc Van Phong

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?

A.

USB

B.

UPS

C.

Hub

D.

Webcam

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

A.

Dữ liệu

B.

ô

C.

Trường

D.

Công thức

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

A.

0

B.

#VALUE!

C.

#NAME!

D.

8/17/2008

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Trong máy tính RAM có nghĩa là gì ?

A.

Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên

B.

Là bộ nhớ chỉ đọc

C.

Là bộ xử lý thông tin

D.

Cả ba câu đều sai

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Người và máy tính giao tiếp thông qua :

A.

Bàn phím và màn hình

B.

Hệ điều hành

C.

RAM

D.

Tất cả đều đúng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:

A.

E7*F7/100

B.

E7*F7/100

C.

E6*F6/100

D.

E2*C2/100

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Trong soạn thảo văn bản Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện :

A.

File - Close

B.

File - Exit

C.

File - New   

D.

File - Save

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

A.

Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2

B.

Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4

C.

Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10

D.

Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Khi đang sử dụng Windows, để lưu nội dung màn hình vào bộ nhớ Clipboard ta sử dụng các phím nào?

A.

Ctrl+C

B.

Ctrl+Ins

C.

Print Screen

D.

ESC

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Khi đang trình diễn trong PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện :

A.

Nháy phải chuột, rồi chọn Exit 

B.

Nháy phải chuột, rồi chọn Return

C.

Nháy phải chuột, rồi chọn End Show

D.

Nháy phải chuột, rồi chọn Screen

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả:

A.

#VALUE!

B.

2

C.

10

D.

50

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả :

A.

#VALUE!

B.

Tinhoc

C.

TINHOC

D.

6

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, theo em thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung?

A.

Máy in

B.

Micro

C.

Webcam

D.

Đĩa mềm

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

A.

View - Symbol

B.

Format - Symbol

C.

Tools - Symbol   

D.

Insert - Symbol

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là :

A.

Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

B.

Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

C.

Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

D.

Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Trong Windows, phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy ?

A.

Alt+Esc

B.

Ctrl+Esc

C.

Ctrl+Alt+Esc

D.

Không có cách nào khác, đành phải nhấn nút Power Off

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn :

A.

Edit - AutoCorrect Options...   

B.

Window - AutoCorrect Options...

C.

View - AutoCorrect Options...

D.

Tools - AutoCorrect Options...

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới :

A.

Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter

B.

Bấm phím Enter

C.

Bấm tổ hợp phím Shift - Enter

D.

Word tự động, không cần bấm phím

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự:

A.

&

B.

#

C.

$

D.

*

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị dãy kí tự "1 Angiang 2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các ô B2, C2, D2, E2 ; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

A.

5 Angiang 2

B.

1 Angiang 2

C.

1 Angiang 6

D.

2 Angiang 2

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:

A.

Tools - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

B.

File - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

C.

Format - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

D.

View - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Bạn hiểu Macro Virus là gì ?

A.

Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)

B.

Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện

C.

Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel

D.

Tất cả đều đúng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Nếu kết nối Internet của bạn chậm, theo bạn nguyên nhân chính là gì ?

A.

Do nhiều người cùng truy cập làm cho tốc độ đường truyền giảm, thường bị nghẽn mạch

B.

Do chưa trả phí Internet

C.

Do Internet có tốc độ chậm

D.

Do người dùng chưa biết sử dụng Internet

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

A.

#NAME!

B.

#VALUE!

C.

#N/A!

D.

#DIV/0!

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Khi làm việc trong mạng cục bộ, muốn xem tài nguyên trên mạng ta nháy đúp chuột chọn biểu tượng :

A.

My Computer

B.

My Document

C.

My Network Places

D.

Internet Explorer

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện

A.

Tools - Sort

B.

File - Sort

C.

Data - Sort

D.

Format - Sort

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

A.

B1...H15

B.

B1:H15

C.

B1-H15

D.

B1..H15

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện

A.

File - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

B.

Window - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

C.

Start - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

D.

Tools - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Trong Windows, để kiểm tra không gian đĩa chưa được sử dụng, ta thực hiện ?

A.

Trong Windows không thể kiểm tra không được mà phải dùng phần mềm tiện ích khác

B.

Nháy đúp Computer - Nháy phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra - Chọn Properties

C.

Cả 2 câu đều sai

D.

Cả 2 câu đều đúng 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả ?

A.

#Value

B.

0

C.

4

D.

2008

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 41

Khi soạn thảo văn bản trong Winword, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím: 

A.

ESC 

B.

Ctrl

C.

CapsLock

D.

Tab

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 42

Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:

A.

Insert - Page Numbers

B.

View - Page Numbers

C.

Tools - Page Numbers

D.

Format - Page Numbers

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 43

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện :

A.

Insert - New

B.

View - New

C.

File - New

D.

Edit - New

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 44

Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

A.

Tiêu đề

B.

Có đường lưới hay không

C.

Chú giải cho các trục

D.

Cả 3 câu đều đúng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 45

Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện :

A.

Nháy đúp chuột vào từ cần chọn

B.

Bấm tổ hợp phím Ctrl - A

C.

Nháy chuột vào từ cần chọn

D.

Bấm phím Enter

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 46

Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?

A.

Chia sẻ tài nguyên

B.

Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng

C.

Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ

D.

Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 47

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức  =VALUE(A2) thì nhận được kết quả :

A.

#NAME! 

B.

#VALUE!

C.

Giá trị kiểu chuỗi 2008

D.

Giá trị kiểu số 2008

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 48

Trong hệ điều hành Windows, tên của thư mục được đặt :
 

A.

Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục

B.

Bắt buộc không được có phần mở rộng

C.

Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp

D.

Bắt buộc phải có phần mở rộng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 49

Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn :

A.

Edit - Print Preview

B.

Format - Print Preview

C.

View - Print Preview

D.

File - Print Preview

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 50

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi Tinhoc ; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2  thì nhận được kết quả tại ô C2

A.

#Value

B.

TINHOC

C.

TinHoc

D.

Tinhoc

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn