Kết quả bài thi số 310472

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Vuong Tuyet
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
80 điểm
Mã đề thi 310472
Môn Toán học, Lớp 8
kết thúc thi 09/08/2019 | 15:33:26
BÀI THI SỐ #310472
Câu 1

Đa thức (x – 4)2 + (x – 4) được phân tích thành nhân tử là:

A.

(x + 4)(x – 4)

B.

(x – 4)(x – 3)

C.

(x + 4)(x + 3)

D.

(x – 4)(x – 5)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Phân tích x3(x2 – 1) - (x2 – 1) thành nhân tử ta được:

A.

(x + 1)3(x + 1)

B.

(x – 1)(x + 1)(x2 + x + 1)

C.

(x – 1)2(x + 1)(x2 – x + 1)

D.

(x – 1)2(x + 1)(x2 + x + 1)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

(x + 3)2 – 25 được phân tích thành nhân tử là:

A.

(x – 8)(x – 2)

B.

(x – 8)(x + 2)

C.

(x + 8)(x + 2)

D.

(x + 8)(x – 2)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Giá trị của biểu thức A = x2 – y2 + 2y – 1 với x = 75; y = 26 là:

A.

– 5000

B.

5000

C.

6500

D.

- 6500

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Giá trị của biểu thức 4(x + y)2 – 9(x – y)2 với x = 2; y = 4 là:

A.

118

B.

108

C.

78

D.

98

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Đa thức 49(y – 4)2– 9(y + 2)2 được phân tích thành nhân tử là:

A.

2(5y + 11)(4y – 24)

B.

2(5y – 11)(4y + 24)

C.

2(5y – 11)(4y – 34)

D.

2(5y + 11)(4y + 34)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Đa thức 36 – 12x + x2 được phân tích thành nhân tử là:

A.

(6 – x)2

B.

(6 + x)2

C.

(6 + x)3

D.

 (6 – x)3

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Tích của đơn thức x và đa thức 1- x là:

A.

1 - 2x

B.

x - x2

C.

x2 - x

D.

x2 + x

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Tích của đa thức: 4x5 + 7x2 và đơn thức - 3x3 là:

A.

12x8 + 21x5

B.

12x8 - 21x5

C.

-12x8 + 21x5

D.

-12x8 - 21x5

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Tìm x biết (3x + 5)(2x -1) + (5 - 6x)(x + 2) = x. Giá trị x bằng:

A.

-3

B.

-5

C.

5

D.

3

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn