Tìm kiếm thông tin        Nạp thẻ      

Kết quả bài thi số 311080

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Tài
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
80 điểm
Mã đề thi 311080
Môn Tiếng anh, Lớp 12
kết thúc thi 04/09/2019 | 22:52:10
BÀI THI SỐ #311080
Câu 1

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
We had some problems when we checked ....................the hotel. They had reserved the room under the wrong name.

A.

out

B.

into

C.

up

D.

at

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
..............the church service, people keep quiet.

A.

As

B.

During

C.

While

D.

When

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Sorry, I'm late. My car .............on the way here.

A.

moved in

B.

broke down

C.

dropped out

D.

cleared up

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
When I ............in my new job for a month, I ............you whether I like it or not.
 
 
A.

have been/ will tell

B.

am/ would tell

C.

was/ told

D.

has been/ will tell

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
In the dream, my wallet turned .......... a butterfly and flew away.

A.

up

B.

out

C.

with

D.

into

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:
They gave me a form and told me to ...............

A.

fill in.

B.

fill up.

C.

turn up.

D.

 hand in.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
The harder he worked, ...............he earned.

A.

the most

B.

more

C.

the more

D.

 the less

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
The town was nearer ...............we thought it would be.

A.

then

B.

 than

C.

 that

D.

as

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
A .................tells you an exciting story especially about crime or spy.

A.

romantic

B.

comic

C.

biography

D.

thriller

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Beethoven had to face up to a ...............prejudice against disable people at school.

A.

deep-seated

B.

deep-seat

C.

 long-lied

D.

long-lying

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn