Kết quả bài thi số 313947

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Phạm Dự
Ngày sinh: 16/11/2007
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 313947
Môn Vật lý, Lớp 8
kết thúc thi 04/04/2021 | 21:15:00
BÀI THI SỐ #313947
Câu 1

Điều nào sau đây là đúng khi nói về cơ năng?

A.

Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng.

B.

Các phương án đưa ra đều đúng.

C.

Cơ năng phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.

D.

Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.

A.

Trọng lượng riêng.

B.

Khối lượng.

C.

Khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất.

D.

Khối lượng và vận tốc của vật.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng?

A.

Một chiếc máy bay đang chuyển động trên đường băng của sân bay.

B.

Một chiếc ô tô đang đỗ trong bến xe.

C.

Một chiếc máy bay đang bay trên cao.

D.

Một chiếc ô tô đang chuyển động trên đường.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Môt viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống như hình vẽ. Ở vị trí nào hòn bi có động năng lớn nhất? Chọn câu trả lời đúng.

A.

Tại một vị trí khác.

B.

Tại C.

C.

Tại A.

D.

Tại B.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Một lò xo được làm bằng thép đang bị nén lại. Lúc này lò xo có cơ năng. Vì sao lò xo lại có cơ năng? Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A.

Vì lò xo được làm bằng thép.

B.

Vì lò xo có khả năng sinh công.

C.

Vì lò xo có nhiều vòng xoắn.

D.

Vì lò xo có khối lượng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Môt viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống như hình vẽ. Ở vị trí nào hòn bi có thế năng lớn nhất? Chọn câu trả lời đúng.

A.

Tại B

B.

Tại A.

C.

Tại một vị trí khác.

D.

Tại C

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.

A.

Khối lượng.

B.

Khối lượng và chất làm vật

C.

Khối lượng và vận tốc của vật

D.

Vận tốc của vật.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

A.

Hòn bi đang lăn trên mặt đất.

B.

Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.

C.

Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.

D.

Viên đạn đang bay.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Trong các vật sau đây, vật nào không có động năng?

A.

Hòn bi lăn trên sàn nhà.Hòn bi lăn trên sàn nhà.

B.

Hòn bi nằm yên trên sàn nhà.

C.

Máy bay đang bay.

D.

Viên đạn đang bay đến mục tiêu.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Quan sát dao động của một con lắc đơn như hình vẽ. Tại vị trí nào thì động năng là lớn nhất, nhỏ nhất? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A.

Tại C là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất.

B.

Tại B là lớn nhất, tại C là nhỏ nhất.

C.

Tại A và C là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất

D.

Tại A là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn