Kết quả bài thi số 317516

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Luan Chau
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 317516
Môn Địa lý, Lớp 8
kết thúc thi 28/04/2021 | 21:07:00
BÀI THI SỐ #317516
Câu 1

Nhân dân vào vườn quốc gia cần lưu ý nhất:

A.

Đây là nơi nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác kinh tế phá hoại để tự nhiên được phục hồi giữ lại bản chất nguyên thủy

B.

Đây là nơi tái sinh rừng tự nhiên

C.

Đây là nơi bảo tồn nguồn gen tự nhiên

D.

Đây là nơi chỉ được du lịch sinh thái và đánh bắt thú nhỏ

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Đặc tính của rừng nhiệt đới Việt Nam:

A.

Rừng cây xanh tốt, nhiều tầng, nhiều cây leo, cây phụ sinh, cây có quả trên thân (2)

B.

Nhiều loại cây lùn, cây bụi, trảng cỏ (3)

C.

Cả (1), (2) đều đúng

D.

Cây cối thấp nhỏ, nhiều trảng cỏ, bụi cây... (1)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Hệ sinh thái rừng thưa rụng lá ở Tây Nguyên còn có tên gọi khác là:

A.

Rừng khộp (3)

B.

Cả (1), (2), (3) đều đúng

C.

Rừng hỗn giao (1)

D.

Rừng mưa mùa trên núi (2)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Nguyên nhân cơ bản nào dẫn tới tính đa dạng sinh học ở Việt Nam:

A.

Cả (1), (2), (3) đều đúng

B.

Có nhiều luồng sinh vật di cư đến (2)

C.

Môi trường sống thuận lợi (Nhiệt độ cao, ánh sáng dồi dào, đủ nước, đất dày, vụn bở) (1)

D.

Tồn tại lâu dài không bị băng hà tiêu diệt như ở ôn đới (3)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Các loại cây phổ biến ở rừng ngập mặn nước ta là

A.

Đước, mắm, sú, vẹt....

B.

Đước, mắm, sú, hoàng đàn

C.

Sú, vẹt, đước, bạch đàn chanh

D.

Mắm, sú, vẹt, keo tai tượng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Hệ sinh thái nông nghiệp ở Việt Nam gồm:

A.

 Cả (1), (2) đều đúng

B.

 Cả (1), (2) đều sai

C.

Hệ sinh thái bán tự nhiên: nông lâm kết hợp (1)

D.

Hệ sinh thái nhân tạo hoàn toàn như vườn cây, ao cá... (2)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau?

A.

Rừng trồng thuần chủng theo nhu cầu của người trồng (1)

B.

Rừng trồng thu lợi nhuận nhiều hơn rừng tự nhiên (3)

C.

Rừng tự nhiên nhiều chủng loại sống xen kẽ (2)

D.

Cả (1), (2) đều đúng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Số loài động vật và thực vật quý hiếm được đưa vào "Sách đỏ Việt Nam" tương ứng là:

A.

365- 350 loài

B.

360- 365 loài

C.

365- 360 loài

D.

360- 350 loài

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Các hệ sinh thái tự nhiên của nước ta là:

A.

Hệ sinh thái hải đảo, hệ sinh thái rừng lá rụng (3)

B.

Hệ sinh thái rừng nguyên sinh, hệ sinh thái nông nghiệp (2)

C.

Cả (1), (2) đều đúng

D.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa (1)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Vườn quốc gia Cúc Phương- Việt Nam nằm trên địa phận các tỉnh:

A.

Ninh Bình- Hòa Bình- Sơn La

B.

Ninh Bình- Thanh Hóa- Sơn La

C.

Ninh Bình- Hòa Bình- Thanh Hóa

D.

Ninh Bình- Thanh Hóa- Nam Định

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn