Kết quả bài thi số 335591

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Ngọc Quag
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 335591
Môn Toán học, Lớp 9
kết thúc thi 12/06/2021 | 16:04:58
BÀI THI SỐ #335591
Câu 1

Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Biết NH = 5 cm, HP = 9 cm. Độ dài MH bằng

A.

B.

4,5

C.

7

D.

4

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Giá trị của y là bao nhiêu, biết:

A.

40

B.

60

C.

50

D.

70

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Trong hình 1, độ dài cạnh AB bằng.

A.

2

B.

C.

13

D.

3

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Trên hình 3, ta có :

A.

x = 5; y = 10

B.

x = 10; y = 5

C.

x = 5,4; y = 9,6

D.

x = 9,6; y = 5,4

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Cho hình vuông ABCD. Gọi I là điểm nằm giữa A và B. Tia DI và tia CB cắt nhau ở K. Kẻ đường thẳng qua D, vuông góc với DI. Đường thẳng này cắt đường thẳng BC tại L. Mối liên hệ giữa DI và DK là

A.

B.

DI > DK

C.

DI2 > DK2

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Trên hình 5, ta có .

A.

B.

x = 4,8; y = 10

C.

x = 5; y = 9,6

D.

x = 5; y = 9

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Cho tam giác nhọn ABC, 2 đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Trên HB và HC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho So sánh AM; AN

A.

AM  > AN

B.

AM < AN

C.

AM =AN

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Cho tứ giác ABCD có Ta có khẳng định đúng: 

A.

AB +CD = AC + BD 

B.

AB2 - CD2 = AC2 - BD2

C.

AB2 + CD2 = AC2 + BD2

D.

AB - CD = AC - BD 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Trong hình 1, độ dài cạnh AC bằng.

 

A.

13

B.

2

C.

D.

3

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cho ∆ABC vuông tại A, AH là đường cao (h.1). Khi đó độ dài AH bằng.

A.

5

B.

6

C.

4,5

D.

6,5

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán