Kết quả bài thi số 408552

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
TRẦN THỊ THÙY TRANG
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 408552
Môn Ngữ văn, Lớp 10
kết thúc thi 07/10/2021 | 21:01:16
BÀI THI SỐ #408552
Câu 1

Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ có nói về cuộc kháng chiến của Âu Lạc trước âm mưu thôn tính của Triệu Đà. Cuộc kháng chiến ấy diễn ra vào thời gian nào?

A.

Thế kỉ II tr. CN.

B.

Thế kỉ IV tr. CN.

C.

Thế kỉ I tr. CN.

D.

Thế kỉ III tr. CN.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ được lưu truyền từ đời này qua đời khác nhằm mục đích gì?

A.

Phản ánh công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc.

B.

Ngợi ca những chiến công của An Dương Vương.

C.

Giải thích sự hình thành của nước Âu Lạc.

D.

Kể về một mối tình đẹp trong lịch sử.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Hình ảnh "ngọc trai - giếng nước" trong Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ nói lên ý nghĩa gì?

A.

Ngợi ca sự trong sạch của Mị Châu.

B.

Ngợi ca sự hi sinh cao cả vì tình yêu.

C.

Ngợi ca một tình yêu thuỷ chung, son sắt.

D.

Biểu trưng cho sự hoá giải của một mối oan tình.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Cốt lõi lịch sử của Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ là:

A.

Nước Âu Lạc thời Hùng Vương.

B.

Chuyện Triệu Đà xâm lược Âu Lạc.

C.

Mối tình Mị Châu - Trọng Thuỷ.

D.

Chuyện Rùa Vàng giúp An Dương Vương chế ra nỏ thần.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ được chia làm mấy phần?

A.

Bốn phần.

B.

Hai phần.

C.

Ba phần.

D.

Một phần.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Sai lầm của Mị Châu trong Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ là gì?

A.

Chủ quan.

B.

Đa nghi.

C.

Không nghe lời dạy bảo của An Dương Vương.

D.

Cả tin.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Nhận xét nào trong những nhận xét dưới đây khái quát chính xác nhất về thể loại truyền thuyết?

A.

Truyền thuyết là những câu chuyện lịch sử tồn tại trong dân gian.

B.

Truyền thuyết là những câu chuyện lịch sử từ xa xưa kể lại.

C.

Truyền thuyết là những câu chuyện lịch sử đã được huyền thoại hoá.

D.

Truyền thuyết là những câu chuyện có yếu tố thần kì.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Nguyên nhân nào sau đây khiến cho Mị Châu trao nỏ thần cho Trọng Thuỷ?

A.

Không biết nỏ thần là bí mật quốc gia.

B.

Yêu quí Trọng Thuỷ, tin rằng chồng không làm hại vợ.

C. Thông đồng với Trọng Thuỷ làm hại An Dương Vương, làm hại đất nước. D.

Trọng Thuỷ khéo lừa.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

An Dương Vương được thần linh giúp đỡ vì:

A.

Là vua của một nước.

B.

Có ý thức đối với sự an nguy của đất nước.

C.

Là vị vua chăm lo việc cúng tế, thờ phụng thần linh.

D.

Không có cách để xây cung điện.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Sai lầm đầu tiên và lớn nhất của An Dương Vương là:

A.

Xây Loa Thành.

B.

Chế nỏ thần.

C.

Chém đầu Mị Châu.

D.

Cho Trọng Thuỷ ở rể.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán