Kết quả bài thi số 408976

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Phạm Đức Hiếu
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 408976
Môn Địa lý, Lớp 12
kết thúc thi 14/10/2021 | 00:43:07
BÀI THI SỐ #408976
Câu 1

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1000MW? 

A.

Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau.                          

B.

Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mỹ. 

C.

Phả Lại, Phú Mỹ, Trà Nóc.                          

D.

Bà Rịa, Phả Lại, Uông Bí.  

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất dưới 1000MW của vùng Đông Nam Bộ? 

A.

Thủ Đức, Phú Mỹ.                                       

B.

Bà Rịa, Thủ Đức.  

C.

Bà Rịa, Trà Nóc.                                          

D.

Phú Mỹ,Trà Nóc.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô rất lớn? 

A.

Hải Phòng, Hà Nội.                                      

B.

Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.  

C.

Tp. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.                        

D.

Đà Nẵng, Hà Nội. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có quy mô lớn?  

A.

Hải Phòng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một. 

B.

Hải Phòng, Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Biên Hòa. 

C.

Hải Phòng, Nha Trang, Hải Dương, Đà Nẵng.  

D.

Hải Phòng, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Biên Hòa.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Huế có những ngành sản xuất hàng tiêu dùng nào dưới đây?          

A.

Dệt, may; da, giày; giấy, in, văn phòng phẩm. 

B.

Dệt, may; da, giày; gỗ, giấy, xenlulo. 

C.

Dệt, may; gỗ, giấy, xenlulo; giấy, in, văn phòng phẩm.

D.

Gỗ, giấy, xenlulo; da, giày; giấy, in, văn phòng phẩm.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô vừa của vùng đồng bằng Sông Hồng?         

A.

Hải Phòng, Hải Dương.                               

B.

Hải Dương, Nam Định.  

C.

Nam Định, Hạ Long.                                   

D.

Hải Phòng, Nam Định.  

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn của vùng đồng bằng Sông Cửu Long? 

A.

Long Xuyên, Cần Thơ.                                

B.

Sóc Trăng, Rạch Giá. 

C.

Cà Mau, Cần Thơ.                                        

D.

Cà Mau, Rạch Giá. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về sản lượng khai thác dầu thô và than sạch của cả nước từ năm 2000 đến năm 2007?  

A.

Sản lượng dầu có xu hướng giảm. 

B.

Sản lượng than có tốc độ tăng nhanh hơn dầu. 

C.

Sản lượng than có tốc độ tăng liên tục. 

D.

Sản lượng khai thác dầu và than tăng liên tục qua các năm.  

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng nhất nói về giá trị sản xuất hàng tiêu dùng năm 2000-2007?  

A.

Giá trị sản xuất dệt may, da giày, giấy-in-văn phòng phẩm tăng liên tục. 

B.

Giá trị sản xuất dệt may giảm, da giày tăng, giấy in, văn phòng phẩm. 

C.

Giá trị sản xuất da giày giảm, dệt may-giấy-in-văn phòng phẩm. 

D.

Giá trị sản xuất dệt may, da giày, giấy-in-văn phòng phẩm giảm liên tục. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng nhất nói về giá trị sản xuất hàng tiêu dùng năm 2000-2007?          

A.

Da giày có giá trị thấp hơn giấy-in-văn phòng phẩm. 

B.

Dệt may luôn chiếm giá trị cao nhất. 

C.

Sản xuất giấy-in-văn phòng phẩm có xu hướng giảm. 

D.

Da giày tăng và chiếm giá trị lớn nhất. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán