Kết quả bài thi số 409249

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Kim Tuệ
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 409249
Môn Vật lý, Lớp 8
kết thúc thi 17/10/2021 | 19:34:08
BÀI THI SỐ #409249
Câu 1

Khi xe tăng tốc đột ngột, hành khách ngồi trên xe có xu hướng bị ngã ra phía sau. Cách giải thích nào sau đây là đúng?

A.

Do người có khối lượng lớn.

B.

Do các lực tác dụng lên người cân bằng nhau.

C.

Do quan tính.

D.

Một lí do khác.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Một vật có khối lượng m = 4,5kg buộc vào một sợi dây. Cần phải giữ dây bằng một lực bao nhiêu để vật cân bằng? Chọn kết quảđúng trong các kết quả sau:

A.

F = 4,5N

B.

F > 45N.

C.

F < 45N.

D.

F = 45N.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Một vật đang chuyển động thẳng đều, chịu tác dụng của hai lực F1 và F2. Biết F2 = 15N. Điều nào sau đây là đúng nhất?

A.

F1 và F2 là hai lực cân bằng.

B.

F1 = F2.

C.

F1 < F2

D.

F1 > F2

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Hình vẽ bên biểu diễn các lực tác dụng lên quả cầu đang đứng yên. Trong các mô tả sau đây về tương quan giữa trọng lực P và lực căng dây T, câu nào đúng?

A.

Cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.

B.

Cùng phương, ngược chiều, khác nhau về độ lớn.

C.

Không cùng giá, ngược chiều, cùng độ lớn

D.

Cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Ta biết rằng lực tác dụng lên vật làm thay đổi vận tốc của vật. Khi tàu khởi hành, lực kéo đầu máy làm tàu tăng dần vận tốc. Nhưng có những đoạn đường, mặc dù đầu máy vẫn chạy để kéo tàu nhưng tàu vẫn không thay đổi vận tốc. Câu giải thích nào sau đây làđúng?

A.

Do lực kéo nhỏ và khối lượng đoàn tàu rất lớn.

B.

Do lực kéo của đầu máy cân bằng với lực cản từ phía đường ray và không khí.

C.

Do quán tính.

D.

Do lực cản không đáng kể.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động do quán tính?

A.

Người đang đi xe đạp thì ngừng đạp, nhưng xe vẫn chuyển động tới phía trước.

B.

Chuyển động của một vật được thả rơi từ trên cao xuống.

C.

Chuyển động của dòng nước chảy trên sông.

D.

Một ô tô đang chạy trên đường.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Treo một vật vào một lực kế thấy lực kế chỉ 30N. Khối lượng vật là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A.

m < 3kg.

B.

m = 30kg.

C.

m > 3kg.

D.

m = 3kg.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Đặt một con búp bê đứng yên trên xe lăn rồi bất chợt đẩy xe chuyển động về phía trước. Hỏi búp sẽ ngã về phía nào?

A.

Ngã về phía sau.

B.

Ngã về phía trước

C.

Ngã sang trái.

D.

Ngã sang phải.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Kết quả nào sau đây là đúng?

A.

Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần.

B.

Vật đang chuyển động sẽ chuyển động chậm dần.

C.

Vật đang đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi.

D.

Vật đang chuyển động thì vận tốc của vật sẽ biến đổi.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vận tốc của vật không thay đổi? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A.

Khi có một lực tác dụng.

B.

Khi các lực tác dụng lên vật không cân bằng nhau.

C.

Khi có hai lực tác dụng.

D.

Khi các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán