Kết quả bài thi số 429240

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Lê Tiến Dũng
Ngày sinh: 21/12/2007
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 429240
Môn Sinh học, Lớp 9
kết thúc thi 23/01/2022 | 16:27:57
BÀI THI SỐ #429240
Câu 1

ARN được tổng hợp như thế nào?

A.

Tùy giai đoạn lúc mạch này làm khuôn, lúc mạch kia làm khuôn

B.

Theo NTBS trên 2 mạch của gen

C.

Theo NTBS chỉ trên một mạch của gen

D.

mARN được tổng hợp từ trong nhân, tARN, rARN được tổng hợp từ các gen ngoài nhân

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Khi cho hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản, trội lặn hoàn toàn thì F2 có tỷ lệ phân ly kiểu hình là:

A.

1:1

B.

9:3:3:1

C.

3:1

D.

1:2:1

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn thì tỷ lệ của thể dị hợp còn lại ở thế hệ con lai thứ hai (F2) là:

A.

12,5%

 

B.

75%

 

C.

50%

 

D.

25%

 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Đặc điểm của gống thuần chủng là:

A.

Có khả năng sinh sản mạnh

B.

Dễ gieo trồng

C.

Nhanh tạo ra kết quả trong thí nghiệm

D.

Các đặc tính di truyền đồng nhất và cho các thế hệ sau giống với nó

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Bệnh câm điếc bẩm sinh là bệnh do:

A.

Đột biến gen lặn trên NST giới tính

B.

Đột biến gen trội trên NST giới tính

C.

Đột biến gen lặn trên NST thường

D.

Đột biến gen trội trên NST thường

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Bệnh di truyền ở người là bệnh do:

A.

Đột biến gen và đột biến NST

B.

Biến dị tổ hợp

C.

Thường biến

D.

Tất cả đều sai

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Thường biến là

A.

Sự biến đổi xảy ra trên NST

B.

Sự biến đổi xảy ra trên gen của ADN

C.

Sự biến đổi xảy ra trên cấu trúc di truyền

D.

Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Kiểu gen nào dưới đây được xem là thuần chủng

A.

AAbb

B.

AABB

C.

aaBB

D.

Cả a, b và c

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Phương pháp được xem là độc đáo của Menđen trong nghiên cứu di truyền là:

A.

Tự thụ phấn

B.

Phương pháp phân tích giống lai

C.

Thực hiện giao phấn

D.

Thực hiện các phép lai giống nhau

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Bản chất của sự thụ tinh là:

A.

Sự tạo thành hợp tử

B.

Sự kết hợp 1 giao tử đực với 1 giao tử cái

C.

Sự kết hợp nhân của 2 giao tử đực và cái

D.

Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán