Kết quả bài thi số 505524

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Quốc
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 505524
Môn IQ Test, Level 2
kết thúc thi 14/08/2022 | 15:30:38
BÀI THI SỐ #505524
Câu 1

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống :

A.

B.

C.

D.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Chọn hình thích hợp?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Chọn hình vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chọn hình thích hợp điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Tìm hình điền vào chỗ trống?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Chọn hình thích hợp ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chọn hình hợp lý ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Tìm hình thích hợp điền vào ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Chọn hình ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Chin hình thích hợp nhất?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán