Kết quả bài thi số 507349

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Lê An
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 507349
Môn Vật lý, Lớp 8
kết thúc thi 22/09/2022 | 22:34:56
BÀI THI SỐ #507349
Câu 1

Theo dương lịch, một ngày được tính là thời gian chuyển động của Trái Đất quay một vòng quanh vật làm mốc là:

A.

Tất cả các phương án đều đúng.

B.

Trục Trái Đất.

C.

Mặt Trăng.

D.

Mặt Trời.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Một người đang lái ca nô chạy ngược dòng sông. Người lái ca nô đứng yên so với vật nào dưới đây?

A.

Ca nô

B.

Dòng nước

C.

Chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước

D.

Bờ sông

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Một ô tô chở khách đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là sai?

A.

Hành khách đang chuyển động so với người lái xe

B.

Ô tô đang đứng yên so với hành khách trên xe.

C.

Ô tô đang chuyển động so với mặt đường.

D.

Hành khách đang đứng yên so với ô tô.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí. 
Khi vị trí của một vật .......... theo thời gian so với vật mốc, ta nói vật ấy đang chuyển động so với vật mốc đó.

A.

Chuyển động.

B.

Đứng yên.

C.

Không thay đổi

D.

Thay đổi.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Hành khách ngồi trên một toa tàu đang rời khỏi nhà ga. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Các phát biểu đưa ra là đúng.

B.

So với người soát vé đang đi trên tàu, người hành khách là đang chuyển động

C.

So với nhà ga thì hành khách đang chuyển động, vì vị trí của hành khách so với nhà ga thay đổi.

D.

So với toa tàu thì hành khách đang đứng yên

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Một đoàn tàu hỏa đang chạy trên đường ray. Người lái tàu ngồi trong buồng lái. Người soát vé đang đi lại trên tàu. Các cây cối ven đường và tàu được xem là chuyển động so với vật nào sau đây:

A.

Người soát vé.

B.

Đầu tàu.

C.

Người lái tàu.

D.

Đường ray.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Có một ô tô chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng?

A.

Ô tô chuyển động so với mặt đường.

B.

Ô tô chuyển động so với cái cây bên đường.

C.

Ô tô đứng yên so với người ngồi trên xe.

D.

Ô tô chuyển động so với một chiếc ô tô chạy song song, cùng chiều với nó.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây thì vật nào sau đây không phải là vật mốc?

A.

Trái Đất

B.

Mặt Trăng

C.

Bờ sông

D.

Quả núi

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Vì sao hành khách ngồi trên ô tô đang chuyển động thẳng bỗng thấy mình bị nghiêng sang bên trái?

A.

Vì ô tô đột ngột rẽ sang phải.

B.

Vì ô tô đột ngột tăng vận tốc.

C.

Vì ô tô đột ngột giảm vận tốc.

D.

Vì ô tô đột ngột rẽ sang trái.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Để nhận biết một ô tô chuyển động trên đường, có thể chọn cách nào sau đây? Chọn câu trả lời đúng.

A.

Quan sát số chỉ của công tơ mét xem kim có chỉ một số nào đó hay không?

B.

Chọn một vật cố định trên mặt đường làm mốc, rồi kiểm tra xem vị trí của xe ôtô có thay đổi so với vật mốc đó hay không?

C.

Quan sát người lái xe có trong xe hay không?

D.

Quan sát bánh xe ôtô có quay hay không?

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán