Kết quả bài thi số 507676

In đề thi
; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Minh Hiếu
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 15 câu hỏi
Làm trong 15 phút
93.3 điểm
Mã đề thi 507676
Môn Toán học, Lớp 3
kết thúc thi 26/09/2022 | 21:41:36
BÀI THI SỐ #507676
Câu 1

Một giờ gấp 5 phút số lần là:

A.

20 lần

B.

15 lần

C.

10 lần

D.

12 lần

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 45 thì bằng 100 trừ đi 27? Số cần tìm là:

A.

73

B.

38

C.

28

D.

27

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

1 hm = … m. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.

100

B.

1

C.

10

D.

1000

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Ngăn trên có 9 cuốn sách, ngăn dưới có 12 cuốn sách. Hỏi phải chuyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới bao nhiêu cuốn sách để số sách ở ngăn dưới gấp đôi số sách ở ngăn trên.

A.

3 cuốn

B.

5 cuốn

C.

2 cuốn

D.

4 cuốn

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Thùng thứ nhất đựng 78 lít sữa. Thùng thứ 2 đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít nhưng nhiều hơn thùng thứ ba 7 lít. Hỏi cả ba thùng đựng bao nhiêu lít sữa?

A.

109 lít

B.

216 lít

C.

218 lí

D.

209 lít

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 7:

A.

8 số

B.

10 số

C.

7 số

D.

9 số

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chữ số 5 ở số 45 678 thuộc hàng nào?

A.

Hàng nghìn

B.

Hàng chục nghìn

C.

Hàng chục

D.

Hàng trăm

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Một số khi chia cho 6 thì được thương là 8. Hỏi số đó đem chia cho 4 thì được thương là bao nhiêu?

A.

10

B.

12

C.

2

D.

8

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

3km 12m = ..... m Số cần điền vào chỗ chấm là:

A.

312

B.

15

C.

3012

D.

36

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Tìm x, biết: 182 : x = 7

A.

24

B.

175

C.

26

D.

1274

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng 18cm?

A.

38cm

B.

56cm

C.

29cm

D.

76cm

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Thứ hai tuần này là ngày 25, thứ hai tuần trước là ngày

A.

19

B.

18

C.

16

D.

17

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Số gồm: 47 trăm, 5 chục, 18 đơn vị viết là:

A.

4768

B.

6748

C.

7648

D.

4758 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Chị em năm nay 15 tuổi, 3 năm trước tuổi em bằng 2 1 tuổi chị. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

A.

6 tuổi

B.

12 tuổi

C.

5 tuổi

D.

9 tuổi

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Cho A = 5a + a4 ; B = aa + 45 Hãy so sánh A và B

A.

A = B

B.

A > B

C.

A < B

D.

B > A

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
93.3 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán