Kết quả bài thi số 532013

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Quỳnh Nguyễn
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 532013
Môn Toán học, Lớp 4
kết thúc thi 26/01/2023 | 23:16:58
BÀI THI SỐ #532013
Câu 1

Một đoạn dây dài 20 mét được chia làm hai phần, phần thứ nhất gấp 4 lần phần thứ hai. Hỏi mỗi phần dài bao nhiêu mét?

A.

4m và 24m

B.

4m và 20m

C.

4m và 16m

D.

5m và 15m

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Một hình chữ nhật có chu vi là 120 mét. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng?

A.

60m và 3m

B.

180m và 60m

C.

40m và 20m

D.

45m và 15m

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Cách đây 4 năm, bố gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay. Biết rằng bố hơn con 28 tuổi.

A.

28 tuổi và 5 tuổi

B.

39 tuổi và 11 tuổi

C.

21 tuổi và 7 tuổi

D.

25 tuổi và 5 tuổi

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Số thứ hai hơn số thứ nhất là 40. Nếu gấp hai lần số thứ nhất lên thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

A.

6 và 40

B.

6 và 48

C.

40 và 80

D.

40 và 48

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Hiệu của hai số là 657. Tìm hai số đó biết rằng số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai

A.

584 và 73

B.

730 và 73

C.

657 và 73

D.

657 và 10

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Một bản đồ vẽ theo tỉ lệ 1:1000. Hỏi độ dài 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu cm?

A.

10cm

B.

100 cm

C.

999 cm 

D.

1000 cm 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Bản đồ khu đất hình chữ nhật theo tỉ lệ 1: 8000. Nhìn trên bản đồ độ dài của một đoạn AB là 1 dm. Hỏi độ dài thật của đoạn AB là bao nhiêu mét?

A.

800 mét

B.

8000 mét 

C.

7999 mét

D.

80 mét

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Trên sơ đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 200, chiều dài của cái bàn em đo được 1 cm. Hỏi chiều dài thật của cái bàn là bao nhiêu mét?

A.

20 mét

B.

2 mét

C.

200 mét 

D.

199 mét

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Quãng đường từ nhà đến trường là 750 m. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 50 000, quãng đường dài bao nhiêu mi-li-mét?

A.

750mm

B.

50000mm

C.

15mm

D.

150mm

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Số 5 thuộc hàng nào, lớp nào của số: 957638

A.

Hàng nghìn, lớp nghìn

B.

Hàng trăm, lớp đơn vị

C.

Hàng trăm nghìn ,lớp nghìn

D.

Hàng chục nghìn ,lớp nghìn

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán