Kết quả bài thi số 543078

In đề thi
; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Thanh Tuyền
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 15 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 543078
Môn Địa lý, Lớp 12
kết thúc thi 09/03/2023 | 21:21:28
BÀI THI SỐ #543078
Câu 1

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất khẩu cao nhất nước ta? 

A.

TP. Hồ Chí Minh.

B.

Bình Dương. 

C.

Hà Nội.                                                        

D.

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị nhập khẩu cao nhất nước ta? 

A.

Hà Nội.                                                        

B.

Bình Dương.                                                 

C.

Bà Rịa – Vũng Tàu.  

D.

TP. Hồ Chí Minh. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất nhập khẩu cao nhất nước ta?  

A.

Hải Phòng.                                                    

B.

Hà Nội. 

C.

Đồng Nai. 

D.

TP. Hồ Chí Minh.                                         

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhóm hàng nào có giá trị xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất nước ta? 

A.

Công nghiệp nặng và khoáng sản. 

B.

Nông, lâm sản. 

C.

Thủy sản. 

D.

Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhóm hàng nào có giá trị nhập khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất nước ta?  

A.

Nguyên, nhiên, vật liệu.                               

B.

Máy móc, thiết bị, phụ tùng. 

C.

Hàng tiêu dùng.                                           

D.

Thủy sản. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào sau đây Việt Nam nhập siêu? 

A.

Hoa Kỳ.                 

B.

Ô-xtray-lia.                

C.

Trung Quốc.   

D.

Anh. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào sau đây Việt Nam xuất siêu? 

A.

Xingapo.                

B.

Đài Loan.                

C.

Hoa Kỳ.                

D.

Hàn Quốc.  

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng khi nhận xét về giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 – 2007? 

A.

Giá trị xuất khẩu tăng.                                 

B.

Giá trị nhập khẩu tăng. 

C.

Xuất siêu qua các năm. 

D.

Nhập siêu qua các năm.                                

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng khi nhận xét về giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 – 2007)?  

A.

Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu. 

B.

Giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu. 

C.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu đều tăng. 

D.

Giá trị nhập siêu ngày càng lớn. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Nam Trung Bộ có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao nhất?

A.

Khánh Hòa.              

B.

Đà Nẵng.                 

C.

Bình Thuận.             

D.

Bình Định. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 mặt hàng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của nước ta là :

A.

Công nghiệp nặng và khóang sản.                   

B.

Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiêp ̣ 

C.

Hàng tiêu dùng.  

D.

Nông, lâm sản. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu người ở mức từ trên 8 đến 12 triệu đồng (năm 2007)? 

A.

Bình Dương.           

B.

Phú Yên.                 

C.

Tây Ninh.               

D.

Khánh Hòa. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào trong các quốc gia sau đây la thi ̣trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (năm 2007)? 

A.

Trung Quốc.            

B.

Đức.                         

C.

Hoa Kì.                  

D.

Ôxtrâylia. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu người ở mức từ 4 đến 8 triệu đồng (năm 2007)? 

A.

Bình Dương.            

B.

Kon Tum.                 

C.

Quảng Nam.            

D.

Quảng Ninh. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào trong các tỉnh, thành phố sau đây có giá tri ̣xuất khẩu thấp nhất (năm 2007)? 

A.

Quảng Ninh.             

B.

Thái Bình.                

C.

Hải Phòng.             

D.

Hà Nội. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán