Kết quả bài thi số 571261

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Đặng Thị Mai Hiên
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
80 điểm
Mã đề thi 571261
Môn IQ Test, Level 1
kết thúc thi 26/09/2023 | 20:34:56
BÀI THI SỐ #571261
Câu 1

Tìm số tiếp theo của dãy 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - ? 

A.

8

B.

13

C.

21

D.

26

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Từ PEACH được viết là HCAEP, số 46251 sẽ được viết như thế nào?

A.

26451

B.

51462

C.

12654

D.
15264
Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Lan hiện nay 16 tuổi gấp 4 lần tuổi e trai. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi Lan gấp đôi tuổi em trai cô ấy.

A.

8

B.

10

C.

12

D.

16

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Hai hình ghép vào nhau sẽ thu được hình nào trong các hình sau đây?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Số nào là \( 1 \over 4 \)của \( 1 \over 2\) của \( 1 \over 5\) của 200 là: 

A.

5

B.

10

C.

25

D.

50

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Số nào không thuộc dãy số sau?

1 - 2 - 5 - 10 - 13 - 26 - 29 - 48

A.

5

B.

26

C.

29

D.

48

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Có bao nhiêu hình 4 cạnh xuất hiện trong hình dưới đây?

 

A.

16

B.

22

C.

25

D.

28

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Số nào còn thiếu trong dấu hỏi chấm: 1 - 8 - 27 - ? - 125 - 216:

A.

45

B.

64

C.

46

D.

99

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Tìm hình đúng quy luật với các hình dưới đây:

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Con vật nào khác với các con vật còn lại

A.

Chó 

B.

Mèo

C.

Rắn 

D.

Voi

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán