Kết quả bài thi số 571293

In đề thi
; Môn học: ; 12 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Trần Ngọc Bảo Nhi
Ngày sinh: 21/02/2006
Đề thi có 12 câu hỏi
Làm trong 15 phút
91.7 điểm
Mã đề thi 571293
Môn Lịch sử, Lớp 12
kết thúc thi 28/09/2023 | 01:09:00
BÀI THI SỐ #571293
Câu 1

Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) là

A.

cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Bắc Á.

B.

làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống trên thế giới.

C.

tạo điều kiện nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á.

D.

làm giảm tình trạng căng thẳng của cục diện Chiến tranh lạnh.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Vì sao chính quyền cách mạng được thành lập tại Nghệ An và Hà Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 được gọi là chính quyền Xô Viết?

A.

Vì đây là chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết

B.

Vì đây là hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga)

C.

Vì đây là hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo

D.

Vì đây là hình thức nhà nước của những nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, từ năm 1950 đến tháng 7 - 1954 Chính phủ pháp đã nhận viện trợ của nước nào?

A.

Mỹ

B.

Đức

C.

Anh

D.

Nhật

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Nội dung nào là khó khăn lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) hiện nay?

A.

Làn sóng di cư không thể kiểm soát từ Trung Đông và Châu Phi. 

B.

Việc duy trì đồng tiền chung.

C.

Thách thức từ sự già hóa dân số.

D.

Sự gia tăng của xu hướng li khai. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Lực lượng nào đã dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?

A.

Đế quốc Mĩ

B.

Quân Trung Hoa Dân quốc

C.

Thực dân Anh

D.

Phát xít Nhật.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Trong các biện pháp giải quyết nạn đói của Chính phủ Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (1945), biện pháp nào quan trọng nhất:

A.

Tổ chức ngày đồng tâm

B.

Lập hũ gạo tiết kiệm

C.

Chia lại ruộng đất cho nông dân

D.

Tăng gia sản xuất

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Sau điều ước Tân Sửu (1901), nhiệm vụ chủ yếu đặt ra với cách mạng Trung Quốc là

A.

cải cách đưa đất nước thoát khỏi tình trạng lạc hậu

B.

chống bọn phong kiến phản động để giành ruộng đất cho dân cày

C.

chống đế quốc, chống phong kiến

D.

chống đế quốc giành độc lập dân tộc

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Khó khăn mới đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta vào cuối năm 1949 đầu năm 1950 là gì?

A.

 Pháp đẩy mạnh xây dựng quân đội tay sai và thành lập chính quyền bù nhìn.

B.

 Tương quan lực lượng giữa ta và địch chênh lệch theo chiều hướng có lợi cho Pháp, bất lợi cho ta.

C.

 Cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiến hành trong điều kiện hoàn toàn tự lực cánh sinh.

D.

 Mĩ can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Ý nào sau đây không phải là mục tiêu trong chiến lược toàn cầu của Mĩ?

A.

 khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ

B.

 Ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới tiêu diệt CNXH trên thế giới

C.

 Mĩ trở thành cường quốc về kinh tế, tài chính và buộc các nước phải phụ thuộc vào mình

D.

 Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và phong trào vì hòa bình, dân chủ thế giới

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Điểm khác nhau cơ bản giữa Việt Nam Quốc Dân Đảng và Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

A.

phương pháp đấu tranh

B. địa bàn hoạt động
C.

thành phần tham gia

D.

khuynh hướng cách mạng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Nhận định nào sau đây là đúng nhất sau vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mĩ?

A.

Chủ nghĩa khủng bố không chỉ là vấn đề riêng của Mĩ mà là vấn đề chung của toàn thế giới

B.

Nước Mĩ luôn đứng trước nguy cơ khủng bố và an nnh chính trị bị đe dọa

C.

Mĩ và các nước Tây Âu luôn đứng trước nguy cơ bị tấn công và khủng bố

D.

Các nước Đông Nam Á đang đứng trước nguy cơ bị tấn công và khủng bố

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là một cuộc cách mạng tư sản vì

A.

sau khi chiến tranh kết thúc, G.Oasinhton được bầu làm tổng thống.

B.

cuộc chiến tranh này đã mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ

C.

cuộc chiến tranh này đã giải phóng được Bắc Mĩ.

D.

sau khi kết thúc cuộc chiến tranh giai cấp tư sản lên nắm quyền ở Bắc Mĩ

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
91.7 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán