Kết quả bài thi số 573254

In đề thi
; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
chiheo1
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 15 câu hỏi
Làm trong 15 phút
46.7 điểm
Mã đề thi 573254
Môn Toán học, Lớp 3
kết thúc thi 08/02/2024 | 20:02:14
BÀI THI SỐ #573254
Câu 1

Chị em năm nay 15 tuổi, 3 năm trước tuổi em bằng 2 1 tuổi chị. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

A.

6 tuổi

B.

12 tuổi

C.

5 tuổi

D.

9 tuổi

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số khác nhau:

A.

50 số

B.

40 số

C.

41 số

D.

45 số

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Số chẵn liền trước của số 99000 là:

A.

99898

B.

98999

C.

98998

D.

98898

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Số liền trước của số 56 970 là số:

A.

56969

B.

56971

C.

7970

D.

56980

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Tấm vải thứ nhất dài 154 m, tấm vải thứ hai dài gấp 3 lần tấm vải thứ nhất. Hái cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét

A.

616 m

B.

606 m

C.

416 m

D.

516 m

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

x + 1955 = 6123 . x = ?

A.

4278

B.

4268

C.

4178

D.

4168 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Tìm số bị trừ biết hiệu và số trừ đều bằng 14? Số bị trừ là:

A.

28

B.

14

C.

0

D.

42 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 7:

A.

7 số

B.

8 số

C.

9 số

D.

10 số

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là:

A.

98756

B.

99998

C.

98764

D.

98765

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

114. x - 57932 = 11293 x = ?

A.

69225

B.

68225

C.

46639

D.

69125

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Hình chữ nhật là hình có:

A.

2 góc vuông

B.

4 góc vuông

C.

 5 góc vuông

D.

. 3 góc vuông

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

A.

5 đoạn thẳng

B.

15 đoạn thẳng

C.

30 đoạn thẳng

D.

24 đoạn thẳng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong dãy: 1, 5, 9, 13, … là

A.

18

B.

16

C.

17

D.

14 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Biết: A = b : 5; B = b : 6 Hãy so sánh A và B:

A.

B > A

B.

Không thể so sánh được

C.

A = B

D.

A > B

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 7:

A.

Không có số nào

B.

5 số

C.

9 số

D.

10 số

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
46.7 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán