Kết quả bài thi số 573268

In đề thi
; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút;
Kết quả bài thi của
Phan Ngọc Anh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 15 câu hỏi
Làm trong 20 phút
60 điểm
Mã đề thi 573268
Môn Funy Test, Level 3
kết thúc thi 10/02/2024 | 20:12:05
BÀI THI SỐ #573268
Câu 1

Đây là quốc gia nào?

A.

Jordan

B.

Kazakhstan

C.

Kuwait

D.

Liberia

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Quốc kỳ nước nào đây?

A.

 Isarel

B.

 Ireland

C.

Iceland

D.

 Hy Lạp

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Đoán nhanh.

A.

Phần Lan

B.

Qatar

C.

Peru

D.

Paraguay

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Và đây là quốc gia ?

A.

Singapore

B.

Cộng hòa Séc

C.

Philippines

D.

Romania

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Quốc gia có cờ này là?

 

 

A.

Uruguay

B.

Hy Lạp

C.

Cộng hòa Trung Phi

D.

Uganda

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Đây là quốc gia?

A.

Vatican

B.

Pháp

C.

Yemen

D.

Ý

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Quốc gia có là cờ này là?

A.

Ecuador

B.

Venezuela

C.

Colombia

D.

Ai Cập

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Cờ này là của quốc gia nào?

A.

Somaliland

B.

Trung Hoa

C.

Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan)

D.

Scotland

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Còn đây là cờ quốc gia nào

A.

Thụy Sĩ

B.

Úc

C.

Ukraina

D.

Thụy Điển

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cờ này quốc gia nào?

A.

Sudan

B.

Mozambique

C.

Syria

D.

Libya

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Đây là quốc gia nào.

A.

Costa Rica

B.

Cộng hòa Dominicana

C.

 Slovenia

D.

Cuba

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Và đây là nước nào.

A.

Pakistan

B.

Palestine

C.

Pháp

D.

Papua New Guinea

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Đây là cờ nước nào ạ??

A.

New Zealand

B.

Úc

C.

Mông Cổ

D.

Mexico

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Quốc gia này là?

A.

Maldives

B.

Cameroon

C.

Maroc

D.

Somali

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Quốc gia nào đây?

A.

Mozambique

B.

Nam Phi

C.

 Madagascar

D.

Malaysia

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
60 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán