Kết quả bài thi số 573284

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Nga
Ngày sinh: 01/07/2010
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
50 điểm
Mã đề thi 573284
Môn Hóa học, Lớp 8
kết thúc thi 13/02/2024 | 14:29:49
BÀI THI SỐ #573284
Câu 1

Khi crackinh hoà toàn một thể tích ankan X thu được 3 thể tích hỗn hợp Y ( các thể
tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân 
tử của X là: 

A.

C6H14

B.

C3H8

C.

C4H10

D.

C5H12

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Đốt hỗn hợp gồm 10 ml khí H2 và 10 ml khí O2. Khí nào còn dư sau phản ứng?

A.

H2 dư 

B.

O2

C.

2 Khí vừa hết

D.

Không xác định được

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Axit là những chất làm cho quì tím chuyển sang màu nào trong số các màu cho dưới đây?

A.

Xanh

B.

Đỏ

C.

Tím 

D.

Không xác định được

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Trong các chất dưới đây, chất làm quì tím hoá đỏ là:

A.

Nước

B.

Rượu(cồn)

C.

Axit

D.

Nước vôi

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Phản ứng hoá học trong đó các chất tham gia và sản phẩm thuộc 4 loại chất vô cơ: nước, axit, bazơ, muối là phản ứng nào dưới đây?

A.

Phản ứng hoá hợp

B.

Phản ứng phân huỷ

C.

Phản ứng thế

D.

Phản ứng trung hoà

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Một số hoá chất được để trên 1 ngăn tủ có khung bằng kim loại. Său một năm người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên?

A.

Rượu etylic(etanol)

B.

Dây nhôm

C.

Dầu hoả

D.

Axit clohiđric

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Một chất lỏng không màu có khả năng hoá đỏ một chất chỉ thị thông dụng. Nó tác dụng với một số kim loại giải phóng hiđro và nó giải phóng khí CO2 khi thêm vào muối hiđrocacbonat.Kết luận nào dưới đây là phù hợp nhất cho chất lỏng ban đầu?

A.

Nó là một kiềm

B.

Nó là một bazơ

C.

Nó là một muối

D.

Nó là một Axit

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Đốt cháy pirit sắt FeS2 trong khí oxi, phản ứng xảy ra theo phương trình: FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2 Sau khi cân bằng hệ số của các chất là phương án nào sau đây?

A.

2, 3, 2, 4

B.

4, 11, 2, 8

C.

4, 12, 2, 6

D.

4, 10, 3, 7

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Cho 6,5g Zn tác dụng với dung dịch có chứa 12g HCl. Thể tích khí H2( đktc) thu được là:

A.

1,12lít

B.

2,24 lít

C.

3,36 lít

D.

2,42 lít

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cặp chất nào sau đây khi tan trong nước chúng tác dụng với nhau tạo ra chất kết tủa?

A.

NaCl và AgNO3

B.

NaOH và HCl

C.

KOH và NaCl

D.

CuSO4 và HCl

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
50 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán