Kết quả bài thi số 573288

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Kiều Minh Ngọc
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
85 điểm
Mã đề thi 573288
Môn Giáo dục công dân, THPT Quốc gia
kết thúc thi 13/02/2024 | 20:08:25
BÀI THI SỐ #573288
Câu 1

Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và

A.

giao dịch dân sự

B.

trao đổi hàng hóa

C.

chuyển nhượng tài sản

D.

công vụ nhà nước

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Một trong những tác động của quy luật giá trị đối với người sản xuất hàng hóa là

A.

phân hóa giàu, nghèo

B.

san bằng lợi nhuận bình quân

C.

chia đều lãi suất định kì

D.

xóa bỏ cạnh tranh

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là

A.

sử dụng pháp luật

B.

thi hành pháp luật

C.

tuân thủ pháp luật

D.

áp dụng pháp luật

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt hành vi trái pháp luật là một trong những mục đích của

A.

nghi lễ tôn giáo

B.

khiếu nại

C.

tố cáo

D.

trách nhiệm pháp lí

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau đều phải chịu trách nhiệm

A.

bồi thường tài sản

B.

kê khai tài sản

C.

pháp lý như nhau

D.

điều trị tâm lí

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau và

A.

không phân biệt đối xử

B.

tự quyết định mọi việc

C.

coi trọng con trai trưởng

D.

ưu tiên cho con đẻ

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền bình đẳng trong lao động khi

A.

chia đều mọi nguồn thu nhập

B.

tự do lựa chọn việc làm

C.

tham gia bảo hiểm nhân thọ

D.

thay đổi tư duy làm việc

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Mọi doanh nghiệp đều được mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh là bình đẳng trong thực hiện

A.

ưu tiên công nghệ

B.

quyền kinh doanh

C.

nghĩa vụ kinh doanh

D.

hợp đồng lao động

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Theo quy định của pháp luật, người có hành vi nào dưới đây thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan có thẩm quyền?

A.

Phạm tội quả tang

B.

Tổ chức hoạt động tình nguyện

C.

Phát ngôn không đúng chuẩn mực

D.

Bị cách li y tế

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Theo quy định của pháp luật, bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có dấu vết của

A.

tội phạm

B.

người làm chứng

C.

người bị hại

D.

bị cáo

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Công dân được trực tiếp phát biểu ý kiến trong cuộc họp nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình là thể hiện quyền nào dưới đây?

A.

Độc lập phán quyết

B.

Quản lí nhà nước

C.

Tự do ngôn luận

D.

Tiếp cận thông tin

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Quyền bầu cử của công dân không được thực thiện theo nguyên tắc nào sau đây?

A.

Phổ thông

B.

Bình đẳng

C.

Gián tiếp

D.

Bỏ phiếu kín

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Việc cá nhân đóng góp ý kiến xây dựng đề án định canh, định cư ở địa phương là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi

A.

cả nước

B.

vùng miền

C.

lãnh thổ

D.

cơ sở

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ

A.

tập trung

B.

trực tiếp

C.

gián tiếp

D.

công khai

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Theo quy định của pháp luật, công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây?

A.

Sáng tạo

B.

Học tập

C.

Tham vấn

D.

Phát triển

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Công dân có thể học bằng các hình thức khác nhau là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập?

A.

Học thường xuyên, học suốt đời

B.

Quyền học không hạn chế

C.

Thay đổi cách thức đào tạo

D.

Quản lí học trực tuyến

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là

A.

hạ thấp tuổi thọ bình quân

B.

chăm sóc sức khỏe nhân dân

C.

điều tiết phân bố dân cư

D.

xóa bỏ lao động thất nghiệp

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Quá trình sản xuất là sự kết hợp giữa tư liệu sản xuất với

A.

cơ cấu kinh tếv

B.

thiết bị lao động

C.

kiến trúc thượng tầng

D.

sức lao động

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không có chức năng nào sau đây?

A.

Điều tiết sản xuất

B.

Phương tiện cất trữ

C.

Tiền tệ thế giới

D.

Thước đo giá trị

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Trên thị trường, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả hàng hóa thường có xu hướng

A.

ngang bằng giá trị

B.

lớn hơn giá trị

C.

nhỏ hơn giá trị

D.

không còn giá trị

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối

A.

hưởng trợ cấp thất nghiệp

B.

bảo vệ an ninh quốc gia

C.

buôn bán hàng giả

D.

tài sản thừa kế

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A.

Từ chối nhận di sản thừa kế

B.

Thỏa thuận việc đền bù tài sản

C.

Vận chuyển pháo lậu

D.

Bắt người bị truy nã

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hình sự khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A.

Giao hàng không đúng thỏa thuận

B.

Không mua bảo hiểm nhân thọ

C.

Từ chối vận chuyển gỗ lậu

D.

Tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Việc làm nào sau đây thể hiện bình đẳng về thực hiện nghĩa vụ của công dân trước pháp luật?

A.

Thực hiện đúng quy trình bầu cử

B.

Công khai nội dung phiếu bầu.

C.

Chỉ đạo mọi người bầu cử

D.

Hướng dẫn lựa chọn đại biểu

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ?

A.

Tham gia bảo hiểm xã hội

B.

Phải đủ độ tuổi tuyển dụng

C.

Cơ hội tìm kiếm, tiếp cận việc làm

D.

Ủy quyền giao kết hợp đồng lao động

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Việc khám xét chỗ ở của người nào đó không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do

A.

cơ quan chỉ định

B.

chính phủ phê duyệt

C.

pháp luật quy định

D.

địa phương ban hành

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của người khác chỉ được thực hiện theo

A.

yêu cầu của bưu điện

B.

quy định của pháp luật

C.

đề xuất của người gửi

D.

kiến nghị của người nhận

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Cử tri vì lý do sức khỏe không đến được nơi bỏ phiếu, tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu cử thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A.

Trực tiếp

B.

Ủy quyền

C.

Bình đẳng

D.

Gián tiếp

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được

A.

kế hoạch giao kết hợp đồng lao động

B.

phiếu thăm dò ý kiến cá nhân

C.

quyết định buộc thôi việc không rõ lí do

D.

thông báo tuyển dụng nhân sự

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Theo quy định của pháp luật, nhà nước có chính sách thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc đã thể hiện nội dung của quyền

A.

được phát triển

B.

thay đổi nhân sự

C.

ưu tiên công nghệ

D.

tự do đàm phán

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Sau khi mua xe ô tô, anh H đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng kí là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Tuân thủ pháp luật

C.

Thi hành pháp luật

D.

Áp dụng pháp luật

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Anh M, một lao động tự do đã uống rượu tại một đám cưới. Trên đường về, xe ô tô do anh M điều khiển chạy với tốc độ cao nên anh đã va chạm với anh P điều khiển xe máy đi cùng chiều khiến xe anh P hư hỏng nặng, anh P tử vong. Anh M vi phạm pháp luật nào sau đây?

A.

Hình sự, kỉ luật, dân sự

B.

Hình sự, hành chính, kỉ luật

C.

Hình sự và hành chính

D.

Dân sự và kỉ luật

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Anh H được cấp giấy phép mở đại lý cung cấp vật liệu xây dựng. Do làm ăn thua lỗ, anh H thường xuyên nộp thuế không đúng thời hạn nên bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh doanh. Anh H phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A.

Hình sự

B.

Hành chính

C.

Dân sự

D.

Kỉ luật

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Anh Q giả mạo chữ kí của vợ để bán nhà thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng lấy tiền đầu tư bất động sản. Anh Q đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?

A.

Kinh doanh

B.

Tài chính và đầu tư

C.

Hôn nhân và gia đình

D.

Tiền tệ

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Cửa hàng của anh C được cấp giấy phép bán bánh kẹo. Nhận thấy nhu cầu về thức ăn nhanh trên thị trường tăng cao nên anh A đăng kí bán thêm mặt hàng này. Anh C đã thực hiện nội dung nào đưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Tự do tuyển dụng chuyên gia

B.

Thay đổi loại hình doanh nghiệp

C.

Tích cực nhập khẩu nguyên liệu

D.

Chủ động mở rộng quy mô

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Do ghen tuông, anh M đã nói xấu anh Q trên mạng xã hội. Bức xúc, anh Q cùng bạn đã xúc phạm và đánh anh M gãy tay đồng thời công khai tin nhắn của anh M với chị V trên trang cá nhân. Anh Q không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Bất khả xâm phạm về thân thể

B.

Bảo đảm an toàn về thư tín

C.

Được pháp luật bào hộ về sức khỏe

D.

Được pháp luật bảo hộ về danh dự

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà P tố cáo việc ông S nhập khẩu trái phép thuốc tân dược nên ông S đã đánh bà P bị ngất xỉu. Thấy vậy, chủ tọa là ông C đã tạm dừng cuộc họp và đề nghị anh B, là y tá đồng thời là người duy nhất có xe ô tô, đưa bà P đi cấp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, anh B đã từ chối đề nghị của ông C, buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà P đến bệnh viện. Những ai sau đây đã sử dụng pháp luật?

A.

Bà P và ông C

B.

Anh B, bà P và ông C

C.

Ông S, ông C và bà P

D.

Ông S và anh B

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Bà V cùng chồng là ông M tự ý bày hoa tràn ra hè phố để bán đồng thời giao cho chị T pha chế phẩm màu nhuộm hoa trong nhà. Thấy chị P bị dị ứng toàn thân khi giúp mình pha chế phẩm màu, chị T đã đưa chị P đi bệnh viện. Sau đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra và kết luận toàn bộ số phẩm màu mà bà V dùng để nhuộm hoa đều do bà N tự pha chế và cung cấp khi chưa có giấy phép sản xuất. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính?

A.

Bà V, ông M và chị T

B.

Bà V, bà N và ông M

C.

Bà V, chị T và bà N

D.

Bà V, ông M, chị T và bà N

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Vì con trai là anh S kết hôn đã nhiều năm mà chưa có con nên bà G mẹ anh đã thuyết phục con mình bí mật nhờ chị K vừa li hôn mang thai hộ. Phát hiện việc anh S sống chung như vợ chồng với chị K là do bà G sắp đặt, chị H vợ anh đã tự ý rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình rồi bỏ đi khỏi nhà. Thương con, bà T mẹ chị H sang nhà thông gia mắng chửi bà G. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A.

Bà G, anh S, chị H

B.

Bà G, chị K, anh S và chị H

C.

Bà G, anh S và bà T

D.

Anh S, bà T và chị H

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Vì nghi ngờ gia đình ông B tàng trữ pháo nổ nên anh K đã báo với Công an xã X. Do vội đi công tác, anh T trưởng công an xã đã yêu cầu anh S, anh N là công an viên và anh C trưởng thôn đến nhà ông B để khám xét. Vì cố tình ngăn cản, ông B đã bị các anh S, N và C bắt và giam tại trụ sở Công an xã X. Ba ngày sau, khi anh T trở về yêu cầu thả người thì ông B mới được trả lại tự do. Những ai dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.

Anh C, anh N và anh S

B.

Anh T và ông B

C.

Anh C, anh N, anh T và anh S

D.

Anh T và anh S

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
85 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán