22/07/2014 | 16:44:59

Dao Động Cơ - Các hệ dao động

Các con lắc :

+) Con lắc lò xo

Cấu tạo :Một lò xo có khối lượng không đáng kể, một đầu cố định, một đầu gắn với một quả nặng

Điều kiện dao động điều hòa :Trong giới hạn đàn hồi của lò xo, ma sát không đáng kể

Chu kì :              T =\(2\Pi \over \omega\)

+) Con lắc đơn

Cấu tạo : Một dây mảnh, khối lượng không đáng kể, không dãn, một đầu treo cố định, một đầu gắn quả nặng m

Điều kiện dao động điều hòa : Được treo ở nơi xác định, dao động không ma sát với biên độ góc nhỏ

Chu kì  :             T =\(2\Pi \over \omega\)

*.Chú ý:

-Li độ dao động đạt cực đại khi vật ở biên: x = A

-Li độ dao động đạt cực tiểu khi vật ở vị trí cân bằng( VTCB):  x= 0

-Vận tốc của vật dao động đạt cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng: vmax = \(\omega A\)

-Vận tốc của vật dao động đạt cực tiểu khi vật ở biên: vmin = 0

- Gia tốc của vật dao động đạt cực tiểu khi vật ở vị trí cân bằng: amin = 0

- Gia tốc của vật dao động đạt cực đại khi vật ở vị trí biên: amax = \(\omega ^2\)A Với con lắc lò xo chu kì được tính bằng công thức T = \(2\Pi \over \omega\)\(2\Pi \sqrt{mk}\)

+ Vậy chu kì của nó phụ thuộc vào độ cứng của lò xo và khối lượng đặt vào vật.Với con lắc đơn chu kì được tính bằng biểu thức: T = \(2\Pi \over \omega\)\(2\Pi \sqrt{lg}\)

- Vậy chu kì của nó phụ thuộc vào chiều dài  của dây treo và gia tốc rơi tự do

+ Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào vĩ độ địa lý và khoảng cách từ nơi treo con lắc đến tâm trái đất nên chu kì của con lắc cũng phụ thuộc vào các yếu tố này.

+ Sợi dây của con lắc có thể làm bằng các vật liệu khác nhau nên chiều dài của nó phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường nên chu kì của nó cũng phụ thuộc vào yếu tố này.

- Biểu thức độc lập: x2 + \(v^2\over \omega^2 = A^2\)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán